Lärarutbildning

Vi utbildar förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare.
Undervisning: Världens viktigaste jobb!

Världens viktigaste jobb!

Skickliga lärare är förskolans och skolans viktigaste resurs. Ingen annan faktor är så avgörande för framgångsrika skolresultat. En skicklig lärare är både personlig och professionell. I klassrummet är det läraren som leder och organiserar det pedagogiska arbetet. En uppgift som kräver goda ämneskunskaper och ett personligt engagemang för elevernas utveckling och lärande. Yrket är omväxlande. Som lärare får du dela elevernas stora glädje i framgång och ge stöd och tröst i motgång.

Program

Har tillfällen öppna för anmälan

Kurser

Har tillfällen öppna för anmälan