Kurs PG3031

Utbildningsfilosofiska perspektiv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Pedagogiskt arbete

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Ett övergripande mål för kursen är att problematisera relationen mellan utbildningsfilosofiska teorier och olika argument för vad skola och undervisning är till för. Ett annat mål är att ge möjlighet att med hjälp av utbildningsfilosofiska källor diskutera aktuella utbildningspolitiska frågor om betyg, läroplaner, inspektion, det fria skolvalet och en jämlik skola. Ett tredje mål är att problematisera på vilket sätt undervisning, dess planering, genomförande, bedömning och reflektion, kan vara en pedagogisk filosofisk fråga.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa fördjupade kunskaper om centrala begrepp, teorier, problem och argument inom utbildningsfilosofi
  • visa fördjupad förståelse för utbildningsfilosofins relation till utbildningsvetenskap
  • problematisera och diskutera utbildningspolitiska frågor med hjälp av utbildningsfilosofiska argument och teorier
  • kritiskt reflektera över utbildningsfilosofins bidrag till undervisningens praxis.