du.se

Nyheter

En ny studie visar att förutsättningarna för en ADHD-diagnos har en kraftig koppling till individers ekonomiska och sociala status. Resultaten utmanar grundläggande antaganden om elevers koncentrationsförmåga i skolan.
Byggnationen av högskolans nya campus i Borlänge är igång. Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö för studenter och medarbetare, färdigt till höstterminen 2024. Högskolans nya campus möter framtida behov och skapar möjligheter för fortsatt utveckling inom utbildning och forskning.
Valdeltagandet bland unga är högt, men det finns en oroväckande klyfta i samhället: Unga upplever att de inte har lika möjligheter att göra sin röst hörd och unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val.
Fler nyheter