du.se

Nyheter

Hur är städpersonalens arbetsmiljö på hotell? Det undersöker nu forskare på Högskolan Dalarna. För att ta reda på hur det verkligen är observerar forskarna arbetsmiljön genom att de själva går in i rollen som städare.

Regeringen har beslutat om förordnande av ordförande och ledamöter för universitet och högskolor inför den kommande mandatperioden. För Högskolan Dalarna innebär det att fyra av åtta externa ledamöter fortsätter.

Fler nyheter