du.se

Nyheter

Forskare har jämfört hur en hög respektive en låg träningsdos påverkar patienter med knäledsartros. Studien som publicerats i Annals of Internal Medicine visar att båda grupperna fick liknande resultat. Hög träningsdos gav dock något bättre effekt på kort sikt, men avtog efter sex månader.
Med sin avhandling i mikrodataanalys "Decision-making strategies of internationalization under challenging times: Lessons from SMEs" lyfter Luis Oliviera fram att företag som ska expandera utomlands gynnas av affärsnätverkande men kan störas av internetbaserade verksamheter.
Fler nyheter