Nyheter

Forskningsprojekt för den fysiska miljöns betydelse för personcentrerad rehabilitering har beviljats 60 000 kronor
Marie Elf, professor i omvårdnad och Maya Kylén postdoktor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna har beviljats 60 000 kronor av STROKE-Riksförbund för att genomföra en delstudie i forskningsprojektet REARCH ...
Barns kunskapande möjliggörs i relationella möten
Fingertoppskänsla och sunt förnuft är uttryck som ofta används för att beskriva pedagogers roll när det kommer till samspel med de yngre barnen. – Min avhandling bidrar till att vi kan beskriva den här ...
Med fokus på samverkan och högskolans kommande utveckling
Under onsdagen träffade delar av Högskolan Dalarnas ledning representanter från Länsstyrelsen i Dalarna, Trafikverket, Dalarna Science Park, kommuner och näringsliv för dialog med fokus på samverkan ...
Högskolan Dalarna ökar möjligheterna att skapa smarta lösningar för invånare och företag
Högskolan Dalarna har investerat i en LoRaWan-gateway som under vecka 46 monterades på Campus Borlänge’s tak. Detta innebära att Campus Borlänge blir en aktiv nod i det licensfria nätverket LoRa och har, ...
Högskolans samarbete med företag prisades av EU-kommissionen
Högskolan Dalarnas och Högskolan i Gävles samarbete för att hjälpa små och medelstora företag med energieffektivisering prisades som Sverigesvinnare och topp tre i Europa av EU-kommissionen vid en ceremoni ...