Samverkan

Vi samarbetar tätt med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Tillsammans har vi möjlighet att skapa verklig skillnad.

 

Samverkansarenor

Nyheter inom samverkan

Hållbarhetsarbete och miljöcertifiering blir allt viktigare för näringslivet. För IT-företaget TH1NG blev lösningen att vända sig till Högskolan Dalarna för att ta ett mer rejält grepp om miljöledningsarbetet.
Under hösten, har gymnasieelever från Dalarna, Gävleborg och Västmanland fått testa på hur det är att vara forskare. Gymnasieforskarskolan är en möjlighet för gymnasieelever att under en vecka ingå i en forskargrupp och lösa en uppgift kopplat till exempelvis hållbarhet eller energi.
Forskare på Högskolan Dalarna ska undersöka möjligheten att bygga stora solvärmefält i kombination med så kallade groplager som kan lagra värme från sommar till vinter. Energimyndigheten har beviljat 2,8 miljoner kronor till projektet.
Fler nyheter

Projekt och nätverk

Maria Jansdotter Samuelsson
Vicerektor hållbar utveckling och samverkan