Fler väljer Högskolan Dalarna - ökar med 11 procent

Fler väljer Högskolan Dalarna som sitt förstahandsval i år jämfört med förra året. Andelen som har valt Högskolan Dalarna som sitt förstahandsval ökade med 11 procent.

– Vi är glada över att allt fler studenter väljer Högskolan Dalarna. Vi är extra stolta över ökningen i antalet förstahandsansökningar, det visar att våra utbildningar är efterfrågade och att vi möter både studenternas och arbetsmarknadens behov, säger Jonas Tosteby, vicerektor för utbildning på Högskolan Dalarna.  

Totalt har 24 418 personer sökt till Högskolan Dalarnas program och kurser. 3211 av dessa har valt Högskolan Dalarna som förstahandsval.

Högskolan Dalarnas populäraste program

  1. Sjuksköterskeprogrammet, 515 förstahandssökande
  2. Socionomprogrammet, 229 förstahandssökande
  3. Industriell ekonomi, 221 förstahandssökande
  4. Grundlärarprogrammet årskurs F-3, 130 förstahandssökande
  5. Systemvetenskapliga programmet, 129 förstahandssökande

Program med störst ökning jämfört med 2023

  • Magisterprogram i energieffektivt byggande, +65 %
  • IT Säkerhet och Mjukvarutestning. +49 %
  • Magisterprogram i demokrati, medborgarskap och förändring, + 49 %
  • Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning, +30 %
  • Ekonomprogrammet, +24 %

Även Sport Managementprogrammet ökar stort, med hela 110% jämfört med senast programmet gavs, höstterminen 2022.

Även det nya programmet Business Managemenet får en bra start. Med 114 förstahandssökande och 668 sökande totalt.

Den 11 juli kommer antagningsbeskeden skickas ut. Då vet vi hur många personer som får erbjudande om en plats på Högskolan Dalarnas utbildningar.

Det är inte för sent att söka – många program och kurser håller öppet för sen anmälan:

www.du.se/oppen

Kontakt
Jonas Tosteby
Vicerektor Utbildning
Senast granskad:
Senast granskad: