Vision och strategi

Visionen är grunden för vårt strategiska utvecklingsarbete och visar samtidigt vilka värden vi vill stå och leva för. Vår strategi fokuserar på livslångt lärande.
Senast granskad: