Medarbetarwebb

Nyheter

Läs mer om jämställdhetsintegreringsplanen, nästa steg för att minska klimatpåverkan från vår IT-användning, samt nya utbildningsinsatser för chefer och proprefekter. Även mer om högskolesektorns nya klimatnätverk och anmäl dig till föreläsningen om cirkulär ekonomi.
Tisdag 22 november kommer en ny version av Kursplaner på webb, KPW, att finnas tillgänglig på medarbetarwebben. Den nya versionen kan användas från klockan 08.00, den äldre versionen stängs ner klockan 10.00.
Du får ha maximalt 30 sparade semesterdagar. Om du har fler än maxantalet behöver du ta ut ytterligare dagar senast den 31 december 2022, annars kommer de överskjutande semesterdagarna att betalas ut i pengar på januarilönen.
Fler nyheter
Kalender
Idag
Utbildning
08:00
Välkommen att delta på den gemensamma introduktionen för alla nyanställda vid Högskolan Dalarna.
Idag
12:00
Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd (FEN) anordnar ett lunchseminarium på temat "Behandling av känsliga personuppgifter". Seminariet anordnas vid två tillfällen - ett på svenska (25 oktober) och ...
6 Dec
Konferens
13:00
I KTP gynnas både näringsliv och lärosäte genom kunskapsväxling och samverkan, samtidigt som vi ökar företagens och regionernas konkurrens- och kompetenskraft. Kom och hör mer om samverkansmodellen och ...
Fler händelser