Nyheter

Rektor Martin Norsell önskar alla en skön sommar och skriver "jag är så stolt och tacksam att få företräda alla engagerade medarbetare och studenter som finns på vårt lärosäte, tillsammans genomför ni en viktig verksamhet och tillsammans gör vi skillnad." This information is available in English.
Avdelningen för HR behöver få in dina löneärenden senast den 5 juli om du ska hinna få med det på julilönen. Underlagen måste vara kompletta och attesterade av chef.
Fler nyheter
Kalender
Fler händelser