Medarbetarwebb

Nyheter

Under temat ”Rädda alla hjärtan” kommer Högskolan Dalarna tillsammans med representanter från Falu lasarett och ambulansen i Borlänge att hålla HLR-utbildningar. Detta för att sprida kunskap om hur man hanterar ett plötsligt hjärtstopp, vilket är en del av arbetet med att vara en hjärtsäker zon.
Högskolan Dalarna har blivit beviljade medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna för att stärka regionens utpekade styrkeområden – så kallad smart specialisering.
Ta del av information och aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om val till UFN och FUN som närmar sig, om arbetet med principer för fördelning av interna forskningsmedel och uppdatering av ett flertal regel- och policydokument.
Nu söker vi ambassadörer som vill ta chansen att skaffa värdefulla erfarenheter, stärka sitt CV och bygga nätverk för framtiden. Tipsa våra studenter om att söka detta arbete som är avlönat, flexibelt och går utmärkt att kombinera med studier.
Fler nyheter
Kalender
14 Feb
09:00
På alla hjärtans dag anordnar Högskolan Dalarna en heldag med temat Rädda alla hjärtan. Under dagen hålls flertalet utbildningspass där du får lära dig att utföra HLR.
Fler händelser