Kommande internutbildningar

Filtrera på
Tid
Plats
Typ av händelse
Sortera:
Visa som:
Torsdag,
08:30 - 12:00
Utbildning
Torsdag, , kl 08:30 - 12:00
Campus Falun
I denna utbildning får du som chef en introduktion till viktiga verktyg och processer för verksamhetsstyrning såsom verksamhetsplaneringscykeln, redovisning, upphandling och samt kommunikation.
Onsdag,
Utbildning
Onsdag, , kl 08:30 - 12:00
Digitalt via Zoom
Sveriges universitet och högskolor är statliga myndigheter och under denna workshop kommer du att få möjlighet att bekanta dig med de regelverk som styr högre utbildning.
Utbildning
Onsdag, , kl 09:00 - 12:00
Campus Falun
Välkommen till en utbildning där vi tar avstamp i det arbetsmiljöansvar du som chef har och hur du systematiskt bör arbeta med arbetsmiljön. Vi pratar lagkrav, riskbedömning, tillbud och organisatorisk- och social arbetsmiljö. Vi får en inblick i skyddsorganisationens arbete och roll på högskolan.
Tisdag,
13:00 - 15:00
Utbildning
Tisdag, , kl 13:00 - 15:00
Campus Falun
Välkommen till en utbildning där du får lära dig om rehabiliteringsprocessen och dess olika steg, samt vilket ansvar du som chef har. Vi visar även på vilka stöddokument som finns tillgängliga.
Torsdag,
Utbildning
Torsdag, , kl 13:00 - 16:00
Campus Falun
Vilka regelverk styr vår vardag som myndighet och hur svarar vi upp mot omvärldens krav? I denna utbildning får du kunskap om hur lag och förordning påverkar handläggning av ärenden, bland annat kopplat till rättssäkerhet för studenter. Utbildningen ger även en introduktion till högskolans ledningss
Onsdag,
Utbildning
Onsdag, , kl 08:30 - 12:00
Digitalt via Zoom
Under denna workshop kommer du att få möjlighet att reflektera över ditt förhållande till rollen som handledare.
Onsdag,
08:30 - 11:30
Utbildning
Onsdag, , kl 08:30 - 11:30
Campus Falun
I denna utbildning får du kunskap om det arbetsrättsliga regelverk, genom lag och avtal, som du som chef behöver känna till.
Onsdag,
Utbildning
Onsdag, , kl 08:30 - 12:00
Digitalt via Zoom
Vad kännetecknar en bra presentation? Den frågan kommer du att få möjlighet att utforska i denna workshop.
09:30 - 11:00
Utbildning
Onsdag, , kl 09:30 - 11:00
Zoom
Genom denna utbildning får du kunskap om Retendo, som är högskolans verktyg för tjänsteplanering.
Utbildning
Onsdag, , kl 10:00 - 12:00
Campus Falun
Hur arbetar högskolan med frågor som rör hållbar utveckling? Denna utbildning är utformad för att ge dig inblick i våra hållbarhetsmål och hur hållbarhetsarbetet bedrivs. Du kommer också att få kunskap om vad forskningen säger om jämställdhet i högskolesektorn samt en introduktion till jämställdhets