Kommande internutbildningar

Tid
Plats
Typ av händelse
Kategorier
Sortera:
Visa som:
Onsdag,
Internutbildning
Onsdag, , kl 08:30 - 12:00
Digitalt via Zoom
Under denna workshop kommer du att få möjlighet att utforska hur du kan använda AI som stöd när du planerar och genomför din undervisning samt när du examinerar dina studenter.
09:00 - 12:00
Internutbildning
Onsdag, , kl 09:00 - 12:00
Campus Falun
På vilket sätt ger vår värdegrund riktning i vardagen? I denna utbildning får du en introduktion till den statliga såväl som den akademiska värdegrunden.
Torsdag,
Internutbildning
Torsdag, , kl 09:00 - 12:00
Kavaljeren, Campus Falun
Välkommen till en utbildning där vi tar avstamp i det arbetsmiljöansvar du som chef har och hur du systematiskt bör arbeta med arbetsmiljön. Vi pratar lagkrav, riskbedömning, tillbud och organisatorisk- och social arbetsmiljö. Vi får en inblick i skyddsorganisationens arbete och roll på högskolan.
Tisdag,
Internutbildning
Tisdag, , kl 09:00 - 12:00
Campus Falun och Campus Borlänge
Hur arbetar högskolan med kompetensförsörjning som strategisk fråga och hur arbetar vi för att rekrytera den skickligaste för varje position?
Onsdag,
Internutbildning
Onsdag, , kl 08:30 - 12:00
Digitalt via Zoom
Under denna workshop kommer du att få möjlighet att reflektera över ditt förhållande till rollen som handledare.
Onsdag,
13:00 - 15:00
Internutbildning
Onsdag, , kl 13:00 - 15:00
Endast digitalt
I denna utbildning får du som chef kunskap om vanliga löne- och ersättningsfrågor som du förväntas hantera och rutiner som ska säkra att alla medarbetare får rätt lön i rätt tid.
Måndag,
09:00 - 12:00
Internutbildning
Måndag, , kl 09:00 - 12:00
Campus Falun
I denna utbildning får du kunskap om det arbetsrättsliga regelverk, genom lag och avtal, som du som chef behöver känna till.
Onsdag,
Internutbildning
Onsdag, , kl 08:30 - 12:00
Digitalt via Zoom
Vad kännetecknar en bra presentation? Den frågan kommer du att få möjlighet att utforska i denna workshop.
Måndag,
09:00 - 11:00
Internutbildning
Måndag, , kl 09:00 - 11:00
Campus Falun
Välkommen till en utbildning där du får lära dig om rehabiliteringsprocessen och dess olika steg, samt vilket ansvar du som chef har. Vi visar även på vilka stöddokument som finns tillgängliga.
Måndag,
08:30 - 12:00
Internutbildning
Måndag, , kl 08:30 - 12:00
Campus Falun
I denna utbildning får du som chef en introduktion till viktiga verktyg och processer för verksamhetsstyrning såsom verksamhetsplaneringscykeln samt redovisning.
Onsdag,
Internutbildning
Onsdag, , kl 08:30 - 12:00
Digitalt via Zoom
Sveriges universitet och högskolor är statliga myndigheter och under denna workshop kommer du att få möjlighet att bekanta dig med de regelverk som styr högre utbildning.
Tisdag,
Internutbildning
Tisdag, , kl 09:00 - 11:00
Campus Falun
Hur fungerar lönebildningsprocessen och hur genomförs en lönerevision? I denna utbildning får du som lönesättande chef kunskap om frågor som rör lönesättning och översyn. Utbildningen kommer även att ge grundläggande kunskaper i BESTA-systemet.
Måndag,
Internutbildning
Måndag, , kl 09:00 - 12:00
Campus Falun och Campus Borlänge
Hur arbetar högskolan med kompetensförsörjning som strategisk fråga och hur arbetar vi för att rekrytera den skickligaste för varje position?
Torsdag,
Internutbildning
Torsdag, , kl 09:00 - 10:00
Endast digitalt
Vad innebär högskolans strategiska inriktning och vilka långsiktiga mål förväntas jag som chef och ledare bidra till? I denna utbildning får du en introduktion till högskolans strategi 2020-2026.
Måndag,
Internutbildning
Måndag, , kl 09:00 - 11:00
Campus Borlänge
Hur arbetar högskolan med frågor som rör hållbar utveckling?