du.se

Nyheter

Avhandlingen "Matematik i förskoleklass. En studie om bedömning och matematikundervisning vid skolstart”, undersöker hur förskoleklassens bedömningspraktik i matematik kan påverka bedömning och matematikundervisning i förskoleklass och hur undervisningen kan utformas för att främja likvärdighet.

Att följa riktlinjer för hjärt-lungräddning kan vara skillnaden mellan liv och död för patienter med hjärtstopp. Jennie Silverplats har undersökt sjukvårdspersonalens kompetens i hjärt-lungräddning (HLR) och följsamheten till initiala riktlinjer för hjärt-lungräddning på sjukhus.

Under tre dagar har gymnasieelever från Falu Frigymnasium och Mora gymnasium fått testa på forskaryrket. Målet med Gymnasieforskarskolan är att eleverna ska få ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik och på sikt främja utveckling och tillväxt i regionen.

Till nyhetsarkivet

Vad händer hos oss?