du.se

Nyheter

Språk- och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Erika Bomström Aho, nybliven doktor i pedagogiskt arbete, har i sin avhandling tittat på faktorer som påverkar utbildningen för språkintroduktion.

I svenskundervisningen ska elever även lära sig om grannländernas språk, men lärare känner sig ofta osäkra inför den uppgiften. Nu startar ett skandinaviskt språkprojekt med målet att stärka lärare i undervisningen av grannspråken.

Till nyhetsarkivet