du.se

Nyheter

Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Högskolan Dalarna, liksom övriga lärosäten, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder för att reducera energianvändningen med tanke på energisituationen i Sverige och Europa.
Hållbarhetsarbete och miljöcertifiering blir allt viktigare för näringslivet. För IT-företaget TH1NG blev lösningen att vända sig till Högskolan Dalarna för att ta ett mer rejält grepp om miljöledningsarbetet.
En ny studie om äldre personer visar att hjälpmedelsanvändare känner sig mer otrygga i hemmet och upplever sig sämre bemötta av hemtjänsten än de som inte använder hjälpmedel. Hemtjänsten behöver ta större hänsyn till hjälpmedelsanvändares åsikter och önskemål.
Fler nyheter