du.se

Nyheter

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i veckan publicerat det slutliga resultatet av sin utvärdering av utbildningar på avancerad nivå inom specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska. Högskolan Dalarnas utbildning får det samlade omdömet hög kvalitet.

Boglárka Straszer, installeras som professor i svenska som andraspråk, vid Högskolan Dalarnas akademiska högtid i mars. Hon kommer med sitt engagemang för frågor om individens relation och rättigheter till språk, utveckling och lärande att bidra med kunskaper om interkulturalitet och transspråkande.

Årets alumn vid Högskolan Dalarna heter Ida Törn. Ida är en tidigare student vid Högskolan Dalarna, som har gjort en fantastisk resa inom Trafikverket. Från studentmedarbetare tog hon steget till att bli tekniknära förvaltare inom loppet av bara några år.

Högskolan Dalarna höll under alla hjärtans dag HLR-utbildningar under temat ”rädda alla hjärtan” som en del av arbetet med att vara en hjärtsäker zon. Tillsammans med delar av sjukvården i Falun och Borlänge spreds kunskap om plötsliga hjärtstopp.

Fler nyheter