Ny labbmiljö vid Högskolan Dalarna utvecklar solel och batteriteknik

Ett nytt projekt vid Högskolan Dalarna ska stärka innovation och forskning inom solenergi och batteriteknik. En ny laboratoriemiljö för tillämpad solelteknik och mellanstora batterilager ska byggas och integreras med högskolans befintliga energitekniska resurser.
Montage två bilder byggnad träd utomhus två personer
Nya Campus Borlänge öppnar i september, där den nya laboratoriemiljön kommer att etableras. Från vänster: Mats Rönnelid, projektledare och André Augusto, ledare för Centrum för hållbar energiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna. Johan Roos/Madelene Håll

Initiativet adresserar de utmaningar och möjligheter som den snabbt växande solel- och batteribranschen står inför.

Projektet som finansieras av ERUF Norra Mellansverige, Region Dalarna och Högskolan Dalarna ska öka möjligheterna för att företag ska kunna dra nytta av högskolans spetskompetens och laboratorieutrustning för att testa och utveckla hållbara produkter och tjänster.

– Syftet är att skapa bättre förutsättningar för företagen att delta i den gröna omställningen och stärka deras innovationsförmåga, säger André Augusto, professor i energiteknik och ledare Centrum för hållbar energiforskning (SERC).

Solelmarknaden har upplevt en explosionsartad tillväxt, från att ha varit marginell till att bli världens snabbast växande energikälla. Sverige har dock legat efter jämfört med många europeiska länder, men är nu på god väg att komma ikapp. I Dalarna, där många nya solenergirelaterade företag etableras, finns ett stort behov av att snabbt kunna testa nya produkter och lösningar. Många företag saknar resurser för att själva bygga upp avancerade testmiljöer.

– Genom den nya laboratoriemiljön vid Högskolan Dalarna får företagen möjlighet att testa sina produkter och samarbeta med erfarna forskare. Den är utformad för att stödja och vara tillgänglig för entreprenörer och teknikutveckling, säger Frank Fiedler, lektor i energi och miljöteknik.

Projektet väntas leda till internationella forskningssamarbeten och nya forskning- och utvecklingsprojekt, något som stärker regionens position som en nod för smarta energisystem och bidrar till den globala agendan för hållbar utveckling.

Projektet fokuserar även på att öka samverkan mellan akademi och näringsliv samt att utveckla kompetenser för smart specialisering. Det innebär att identifiera och satsa på regionens unika styrkor och möjligheter inom forskning och innovation, för att skapa konkurrensfördelar och driva ekonomisk tillväxt.

– Främjandet av batterilager och solcellsteknik i det nordiska klimatet bidrar till ett robustare elsystem och snabbare introduktion av ny och renare energiteknik, säger André Augusto.

Om projektet

Titel: Solellaboratorium i Dalarna

Projektperiod: 1 oktober 2024–30 september 2027

Projektledare: Mats Rönnelid

Projektdeltagare: André Augusto, Frank Fiedler, Malin Karlsson, Emmanouil Psimopoulos

Finansiering: Projektet finansieras med 9,1 miljoner kronor av ERUF Norra Mellansverige, Region Dalarna och Högskolan Dalarna.

Fakta: Sol- och energiforskning vid Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 40 års erfarenhet av sol- och energiforskning. Nyligen har Högskolan Dalarna etablerat Centrum för hållbar energiforskning (SERC) som integrerar olika forskningsområden såsom energi, hållbart byggande och stadsplanering, datavetenskap, industri- och materialteknik, ekonomi samt samhällsvetenskap. Den nya laboratoriemiljön utgör en viktig resurs för forskare och företag och förväntas generera betydande innovation samtidigt som den bidrar till en hållbar framtid.

Centrum för hållbar energiforskning (SERC) - Högskolan Dalarna (du.se)

Kontakt
André Augusto
Professor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: