Lista onlinemöten

Här hittar du bokade e-möten för de närmaste 24 timmarna.

IDAG

08:00

08:00 - 10:00
Seminarium
GFÖ2F4 (H36DF)
08:00 - 17:00
Seminarium
VÅ1061 (H363U)
08:00 - 18:00
Seminarium
PG1019 (H35SW, H35SX, H36GJ)

08:30

08:30 - 10:00
Redovisning
MD1046 (H35UJ, H35UK)
MD1047 (H35UG, H35UH)
08:30 - 10:00
Seminarium
MD1046 (H35UJ, H35UK)
MD1047 (H35UG, H35UH)
08:30 - 12:00
Föreläsning

09:00

09:00 - 12:00
Föreläsning
NA3008 (H358Y, H358Z)
09:00 - 15:00
Seminarium
GSA2E5 (H363F)

09:30

09:30 - 12:00
Seminarium
09:30 - 12:00
Seminarium

10:00

10:00 - 12:00
Föreläsning
GMI29F (H355K)
10:00 - 12:00
Föreläsning
KG3018 (H3566, H358W)
10:00 - 12:00
Föreläsning
GSA2DW (H35Y3)
10:00 - 12:00
Föreläsning
IK2019 (H35Y5, H35Y4)
10:00 - 12:00
Seminarium
GFÖ2F4 (H36DF)
10:00 - 12:00
Föreläsning
GPA2F2 (H36E5)
10:00 - 12:00
Föreläsning
GFÖ2FF (H36EG)
10:00 - 12:00
Seminarium
EN1103 (H372R)

10:30

10:30 - 12:00
Seminarium
GIT247 (H35KA, H35KM)
10:30 - 12:00
Redovisning
MD1046 (H35UJ, H35UK)
MD1047 (H35UG, H35UH)

11:00

11:00 - 12:30
Seminarium
PR1018 (H35PF, H35PQ)

12:00

12:00 - 13:30
Seminarium
KI1034 (H35MA)

12:30

12:30 - 15:30
Seminarium

13:00

13:00 - 14:00
Föreläsning
GSA2DW (H35Y3)
13:00 - 14:30
Redovisning
NV1035 (H35DL, H35DM)
13:00 - 14:30
Redovisning
MD1046 (H35UJ, H35UK)
MD1047 (H35UG, H35UH)
13:00 - 15:00
Föreläsning
FÖ2029 (H355A, H359J, H36NF)
13:00 - 15:00
Föreläsning
GDT28X (H355L)
13:00 - 15:00
Föreläsning
KG3018 (H3566, H358W)
13:00 - 15:00
Work Shop
GIE25Q (H35RW, H35RX)
13:00 - 15:00
Föreläsning
GHI2CN (H35SQ)
GHI2CP (H35SR)
13:00 - 15:00
Seminarium
ABY22U (H35VF)
13:00 - 15:00
Föreläsning
EG1013 (H35X8, H35X9, H35ZJ)
13:00 - 15:00
Föreläsning
GMT228 (H35XV, H36SJ)
13:00 - 15:00
Seminarium
SP1051 (H3625)
13:00 - 15:00
Seminarium
GFÖ2F4 (H36DF)
13:00 - 15:00
Föreläsning
GIK2F7 (H36DH)
13:00 - 15:00
Föreläsning
AMP23Y (H36J3)
13:00 - 15:00
Föreläsning
GIK2F7 (H36UE)
13:00 - 15:00
Seminarium
13:00 - 17:00
Laboration
IK2019 (H35Y5, H35Y4)

13:45

13:45 - 15:30
Seminarium
MD2025 (H36MY)

14:00

14:00 - 16:00
Seminarium
Sp2023
14:00 - 17:00
Grupparbete
GSA2DW (H35Y3)

14:30

14:30 - 17:00
Seminarium
14:30 - 18:00
Seminarium
GSP2CY (H35ZY, H3638)

15:00

15:00 - 15:30
Föreläsning
TEHPG (H34VJ)
15:00 - 16:00
Work Shop
AMI22Z (H3599, H354Q)
15:00 - 16:30
Redovisning
NV1035 (H35DL, H35DM)
15:00 - 17:00
Seminarium
GFÖ2F4 (H36DF)

16:00

16:00 - 17:00
Work Shop
AMI22Z (H3599, H354Q)
16:00 - 17:00
Möte
BQ2025
16:00 - 18:00
Seminarium
SP1051 (H3625)

18:00

18:00 - 19:30
Seminarium
GIT247 (H35KA, H35KM)
18:00 - 19:30
Seminarium
GIT26V (H35KG)
18:00 - 19:30
Seminarium
KI1034 (H35MA)

19:00

19:00 - 20:30
Seminarium
PR1018 (H35PF, H35PQ)
19:00 - 20:30
Seminarium
PR1017 (H35PK, H366R)
19:00 - 20:30
Seminarium
GPR279 (H35PY, H35P8, H35PS)

20:00

20:00 - 21:30
Seminarium
GIT247 (H35KA, H35KM)
20:00 - 21:30
Seminarium
GIT247 (H35KA, H35KM)
Senast granskad:
Alla rum: