Tillgänglighet för du.se

Högkolan Dalarna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur du.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till merpart förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om det finns information på du.se som du behöver och som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

Begär hjälp för att ta del av innehåll

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till merpart förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Vissa dokument har inkorrekt rubrik- och tabellstruktur.
  • Vissa dokument saknar taggning.
  • I några fall erbjuds inte ett alternativ till syntolkning eller textning av video. Exempel är egenproducerade instruktionsfilmer så som systemguider.
  • Vissa bilder saknar bildbeskrivning (Alt-texter).
  • Navigationen innehåller element som ger onödigt många tabbsteg vid navigering med tangentbord.
  • Karttjänster.

Vi uppdaterar kända tillgänglighetsproblem på du.se löpande. Samtliga av högskolans gällande styrdokument kommer att flyttas över till nya enhetliga, tillgänglighetsanpassade dokumentmallar. Anpassning av övriga dokument som är skapade och publicerade innan den 23 september 2020 anses av högskolan som oskäligt betungande, men de anpassas när de uppdateras eller på begäran.

Via vår webbplats finns länkar till ett flertal andra system, där alla inte är fullt ut tillgängliga. Det rör sig om exempelvis Canvas (Lärplattform), Ladok (registrering och studieresultat), Portal Bas (Blankettverktyg) och Time Edit (Bokningssystem).

Vi arbetar med att, där det är möjligt, att uppfylla lagen för våra länkade system. I de fall det inte är möjligt kommer vi att kravställa tillgänglighet till dessa system i samband med att de byts ut (upphandlas) eller genomgår omfattande uppdateringar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av du.se och en extern aktör har gjort en oberoende granskning av du.se.

Senaste bedömningen gjordes den 10 maj 2023.

Webbplatsen publicerades 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 maj 2023.

Senast granskad:
Senast granskad: