Forskning

Genom vår forskning vill vi bidra till ett gott samhälle – ett samhälle som vilar på demokratisk grund och som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för nuvarande och kommande generationer.

Våra forskningsprofiler

Forska hos oss

Aktuellt

Nyheter om vår forskning

Val av statsskick – mer komplext än vi trott
Valet av hur en stat ska styras påverkas av såväl historiska som internationella faktorer, och inte som tidigare forskning visat – främst av elitens intressen. Det visar Jenny Åberg i en ny avhandling ...
Osäkra aborter är en av de vanligaste dödsorsakerna
Så ser det ut för kvinnor i fertil ålder i låginkomstländer. Nu ska forskare på Högskolan Dalarna kartlägga kvinnors sjuklighet och dödlighet i relation till abort i Somaliland – syftet är att bidra till ...
Stort forskningsprojekt om förskoleklassen
Vetenskapsrådet har beviljat Högskolan Dalarna nästan 6 miljoner kronor för ett fyraårigt forskningsprojekt med titeln: Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom ...
Fler nyheter