Forskning

Genom vår forskning vill vi bidra till ett gott samhälle – ett samhälle som vilar på demokratisk grund och som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för nuvarande och kommande generationer.

Våra forskningsprofiler

Forska hos oss

Aktuellt

Nyheter om vår forskning

Hur påverkas vården av klimatförändringarna?
Hälso- och sjukvården står inför nya utmaningar. Klimatförändringarna påverkar redan i dag människors hälsa och kommer att vara en bidragande faktor för hur vården ska utformas i framtiden.
Fler nyheter