Forskning

Vi samverkar tätt med företag och organisationer för forskning som är aktuell och kretsar kring skarpa frågeställningar. Det borgar också för att våra utbildningar håller hög kvalitet.

Våra forskningsprofiler

Forska hos oss

Aktiviteter

Nyheter

Forskningsprojekt ”Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer och arbetsmiljöer” beviljas forskningsmedel
Alexis Rydells forskningsprojekt tilldelas 4 486 000 kronor från AFA Försäkring som stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa.
Hur påverkar artificiell intelligens (AI) våra städer i framtiden?
Var skulle du bo om du inte behövt arbeta? Det är en frågeställning som Arend Hintze, professor i mikrodataanalys på Högskolan Dalarna lyfter i samband med sin artikel om framtidens städer och AI´s potentiella ...
Ny forskning: Judoinspirerat träningsprogram kan förebygga fallolyckor och minska fallskador på jobbet
Programmet är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet. Det har kvalitetssäkrats av Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi på Högskolan Dalarna.
Idrottsforskning på detaljnivå
För Mikael Svarén är hockeyarenor och tennishallar inte bara för idrott. Här bedriver han forskning som bland annat ska hjälpa till att minska hjärnskakningar inom svensk ishockey. Läs en intervju med ...
Över 10 miljoner till forskningsprojekt inom Hälsa och välfärd
Professor Thomas Strandberg har tillsammans med professor Marie Elf och Anna Anåker, lektor i omvårdnad och forskare inom Hälsa och välfärd, beviljats drygt 10 300 000 kronor i tre olika utlysningar från ...