Forskning

Vi samverkar tätt med företag och organisationer för forskning som är aktuell och kretsar kring skarpa frågeställningar. Det borgar också för att våra utbildningar håller hög kvalitet.

Våra forskningsprofiler

Forska hos oss

Aktiviteter

Nyheter

Nästan 3 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljöarbete i hästnäringen
Ing-Marie Andersson vid Högskolan Dalarna tilldelas 2 983 000 kronor av AFA Försäkring för att utveckla metoder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i hästnäringen.
Miljoner till forskarskola för forskning om hållbara städer
Högskolan Dalarna har tillsammans med Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola tilldelats 25,9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta forskarskolan "Future-Proof Cities" med fokus på hållbar ...
Högskolan Dalarna medverkar i EU-projekt om migrationens utvecklingspotentialen med fokus på landsbygds- och bergsområden
Ulf Hansson vid Högskolan Dalarna kommer under en treårsperiod att medverka i forskningsprojektet MATILDE som syftar till att förstå den verkliga utvecklingspotentialen som migration har, med ett särskilt ...
Forskningsprojekt för den fysiska miljöns betydelse för personcentrerad rehabilitering har beviljats 60 000 kronor
Marie Elf, professor i omvårdnad och Maya Kylén postdoktor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna har beviljats 60 000 kronor av STROKE-Riksförbund för att genomföra en delstudie i forskningsprojektet REARCH ...
Barns kunskapande möjliggörs i relationella möten
Fingertoppskänsla och sunt förnuft är uttryck som ofta används för att beskriva pedagogers roll när det kommer till samspel med de yngre barnen. – Min avhandling bidrar till att vi kan beskriva den här ...