Forskning

Genom vår forskning vill vi bidra till ett gott samhälle – ett samhälle som vilar på demokratisk grund och som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för nuvarande och kommande generationer.

Nyheter om vår forskning

Högskolan Dalarna är ny medlem i Global Challenges University Alliance (GCUA), som är ett nätverk för doktorander och doktorandhandledare. Nätverket består av universitet från hela världen med en gemensam vision om att bidra till hållbar och global utveckling, helt i linje med Agenda 2030.
Högskolan Dalarna har tillsammans med Uppsala universitet (ledare av centrat), Karlstads universitet, Mälardalens högskola, RISE Research Institutes of Sweden AB och Sveriges lantbruksuniversitet beviljats ett femårigt anslag från Energimyndigheten för att bilda kompetenscentrum för solel.
Högskolan Dalarna har fått 3 miljoner till ett nytt forskningsprojekt, som ska undersöka hur planering, utformning och behov av byggda miljöer kan stödja rehabiliteringen för patienter med stroke – från sjukhuset till hemmet.
Nu kommer halkan och med det fallolyckorna. Varje år dör fler i fallolyckor än i trafikolyckor, drunkning och bränder sammanlagt. Forskning från Högskolan Dalarna visar att med rätt fallteknik kan man minska risken för att skada sig.
Fler nyheter

Mer om vår forskning

Forskningskalender