Forskning

Vi samverkar tätt med företag och organisationer för forskning som är aktuell och kretsar kring skarpa frågeställningar. Det borgar också för att våra utbildningar håller hög kvalitet.

Våra forskningsprofiler

Forska hos oss

Aktiviteter

Nyheter

Pris för bästa abstrakt vid internationell konferens
Berit Gesar universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna har tilldelats första pris för bästa abstrakt på internationell konferensen som arrangerades av International Collaboration of Orthopaedic ...
Högskolans arbete med energi och jämställdhet lyftes i Bryssel
Genusfrågan är en viktig grund i Högskolan Dalarnas projekt Energiinnovation. Med den bakgrunden blev projektledare Malin Karlsson inbjuden till Bryssel för att berätta mer.
Automatiserad dosering för patienter med Parkinson
Personer med Parkinsons sjukdom kan i framtiden automatiskt beräkna sin dos av medicin och ha möjlighet att justera dosen själv i hemmet. Det tror Ilias Thomas som disputerat vid Högskolan Dalarna med ...
Sociala och tekniska aspekter viktiga vid utformning av energisystem
Energisystem måste designas och implementeras utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv där tekniska och sociala aspekter betraktas tillsammans. Det menar Caroline Bastholm som studerar hur småskaliga elsystem ...
Är besöksnäringen platsen för en karriär?
Vad krävs för att attrahera och behålla kompetent arbetskraft inom besöksnäringen? Forskare vid Högskolan Dalarna har skrivit en rapport om rörlighet och karriärvägar inom den svenska besöksnäringen.