Forskning

Vi samverkar tätt med företag och organisationer för forskning som är aktuell och kretsar kring skarpa frågeställningar. Det borgar också för att våra utbildningar håller hög kvalitet.

Våra forskningsprofiler

Forska hos oss

Aktiviteter

Nyheter

Forskningsprojekt för den fysiska miljöns betydelse för personcentrerad rehabilitering har beviljats 60 000 kronor
Marie Elf, professor i omvårdnad och Maya Kylén postdoktor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna har beviljats 60 000 kronor av STROKE-Riksförbund för att genomföra en delstudie i forskningsprojektet REARCH ...
Barns kunskapande möjliggörs i relationella möten
Fingertoppskänsla och sunt förnuft är uttryck som ofta används för att beskriva pedagogers roll när det kommer till samspel med de yngre barnen. – Min avhandling bidrar till att vi kan beskriva den här ...
Högskolan Dalarnas forskningsprofil Interkulturella studier visar stor bredd med boksläpp för fem boktitlar
Från en sågverksarbetares inre liv vid förra sekelskiftet till nutida maktspel i presidentkorridorer i det forna Östeuropa, Högskolan Dalarnas forskningsprofil Interkulturella studier visar stor bredd. ...
Boverket tog del av forskningsprojekt i hållbart byggande
I ett av Borlänges bostadsområden pågår ett stort hållbarhetsprojekt där forskare från Högskolan Dalarna tillsammans med Tunabyggen och byggföretagen söker svar på hur ett mer energieffektivt och ekologiskt ...
Första spikning inom forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete
Maria Fredriksson är den första att disputera i forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.