Forskning

Vi samverkar tätt med företag och organisationer för forskning som är aktuell och kretsar kring skarpa frågeställningar. Det borgar också för att våra utbildningar håller hög kvalitet.

Våra forskningsprofiler

Forska hos oss

Aktiviteter

Nyheter

Brukares kunskaper ska bättre tas tillvara
För att patienter inom den psykiatriska vården själva ska kunna vara mer delaktiga i beslut kring sin vård behövs flera förändringar. Katarina Grim som har forskat om detta försvarade i fredags sin avhandling ...
Historisk spikning och disputation
Första doktoranden inom forskarutbildningen i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik har spikat sin avhandling.
Pris för bästa abstrakt vid internationell konferens
Berit Gesar universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna har tilldelats första pris för bästa abstrakt på internationell konferensen som arrangerades av International Collaboration of Orthopaedic ...
Högskolans arbete med energi och jämställdhet lyftes i Bryssel
Genusfrågan är en viktig grund i Högskolan Dalarnas projekt Energiinnovation. Med den bakgrunden blev projektledare Malin Karlsson inbjuden till Bryssel för att berätta mer.
Automatiserad dosering för patienter med Parkinson
Personer med Parkinsons sjukdom kan i framtiden automatiskt beräkna sin dos av medicin och ha möjlighet att justera dosen själv i hemmet. Det tror Ilias Thomas som disputerat vid Högskolan Dalarna med ...