Forskning

Genom vår forskning vill vi bidra till ett gott samhälle – ett samhälle som vilar på demokratisk grund och som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för nuvarande och kommande generationer.

Nyheter om vår forskning

Unga vill inte ha sänkt rösträttsålder. Det visar en ny studie om ungdomars valdeltagande och deras egna tankar om att delta i val, av Ali Abdelzadeh och Erik Lundberg på Högskolan Dalarna.
Valdeltagandet bland unga är högt, men det finns en oroväckande klyfta i samhället: Unga upplever att de inte har lika möjligheter att göra sin röst hörd och unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val.
Med ett ökat antal äldre personer står äldreomsorgen inför stora framtida utmaningar. I ett nytt forskningsprojekt undersöker forskare från Högskolan Dalarna hur livssituationen för äldre personer med hemtjänst kan förbättras med hjälp av så kallade ”digitala tvillingar”.
Ju lägre socioekonomiska förutsättningar som utmärker invånare i ett bostadsområde, desto lägre är deras politiska deltagande, sociala tillit och framtidstro. Det är resultaten i en rapport som två forskare från Högskolan Dalarna skrivit på uppdrag av kommittén Demokrati 100 år.
Otillräcklig kunskap om idrottsnutrition gör att många idrottare inte får i sig tillräckligt med energi. En färsk studie visar att ett för litet kolhydratintag är ett utbrett problem bland kvinnliga uthållighetsidrottare med symtom på energibrist.
Fler nyheter

Mer om vår forskning

Expertlistor

Forskningskalender