Forskning om hälsa och välfärd

Vår forskning skapar livsviktiga kunskaper om unga och äldres hälsa och välfärd. Vi bedriver nationell som internationell forskning i samarbete med samhällsaktörer inom omvårdnad, sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, socialt arbete, idrotts- och hälsovetenskap samt medicinsk vetenskap.

Forskningscentrum

Forskargrupper

Mer forskning inom institutionen

Forskningsprojekt

Ledning och medarbetare inom institutionen

Publikationer

Kurser och program inom institutionen

Här finns kurser och program på grund och avancerad nivå som erbjuds inom institutionen för hälsa och välfärd: