Forskning om hälsa och välfärd

Vår forskning skapar livsviktiga kunskaper om unga och äldres hälsa och välfärd. Vi bedriver nationell som internationell forskning i samarbete med samhällsaktörer inom omvårdnad, sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, socialt arbete, idrotts- och hälsovetenskap samt medicinsk vetenskap.

Forskargrupper

Mer forskning inom institutionen

Här finns kurser och program på grund och avancerad nivå som erbjuds inom institutionen för hälsa och välfärd: