Forskning inom lärarutbildning

Vi forskar för barns, ungas och vuxnas möjligheter till lärande och utveckling. Vår forskning bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning. Genom vår forskning stödjer vi lärarutbildningarnas behov av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Forskargrupper

Mer forskning inom institutionen