Forskning inom lärarutbildning

Vi forskar för barns, ungas och vuxnas möjligheter till lärande och utveckling. Vår forskning bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning. Genom vår forskning stödjer vi lärarutbildningarnas behov av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Här är forskning som bedrivs inom institutionen för lärarutbildning.

Forskargrupper

Mer forskning inom institutionen

Här finns kurser och program på grund och avancerad nivå som erbjuds inom institutionen för lärarutbildning: