Sök dokument

Här ges en översikt över hur du hittar de vanligaste typerna av dokument som förekommer inom ramen för högskolans verksamhet.

Det finns många typer av dokument kopplade till ett lärosäte. Här ges en översikt över hur du hittar de vanligaste typerna av dokument.

Styrdokument

I grunden styrs Högskolan Dalarna av lagar, regler och förordningar som beslutas av riksdag och regering. Förutom dessa finns lokala styrdokument som styr vår verksamhet.

De styrdokument som beslutas av styrelsen, rektor eller den kollegiala nämnden finns på www.du.se/styrdokument

Registratur och arkivet

Inkommande och upprättade handlingar vid högskolan registreras i diariet. Registraturen hjälper till att söka efter registrerade handlingar och bistår i utlämnandet av allmänna handlingar.

I arkivet förvaras och tillgängliggörs myndighetens arkivmaterial.

Mer information om att begära ut allmänna handlingar och material från högskolans arkiv hittar du på www.du.se/kontakt

Mallar och blanketter

Studenter hittar mallar och blanketter på sidan Mallar för studenter

Dokument sparade på högskolans öppna webbplats

Det finns många olika dokument uppladdade på högskolans webbplats du.se. Som regel nås de via det vanliga söket där det går att söka fram de sidor som länkar till dokumenten. Om du är ute efter ett specifikt dokument som du misstänker finns uppladdad på webbplatsen kan du använda sökfunktionen här nedan.

Sök dokument på du.se

Senast granskad:
Senast granskad: