Kontaktuppgifter

Högskolan Dalarna har två campusområden som ligger i Falun och Borlänge. Växeln nås på 023-77 80 00 och har vanligtvis öppet måndag-fredag 8.00–16.00

Telefon: 023-77 80 00 (växeln öppen måndag-fredag klockan 08.00–16.00)

E-post: registrator@du.se

Postadress:
Högskolan Dalarna
791 88 Falun

Sök personal

Besöksadress

Besöksadress Campus Borlänge

Huvudentrén: Röda vägen 3, Borlänge

Besöksadress Campus Falun

Huvudentrén: Högskolegatan 2, Falun

Mediehuset: Kaserngården 15 (Dalregementet), Falun

Fakturering och ekonomisk information

Enligt lagstiftning från 2019 får högskolan ej ta emot pappersfaktura. Sedan 1 mars 2021 finns uppdaterade föreskrifter om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. De innebär att högskolan ej kan ta emot e-fakturor i formatet SVE-faktura från nya leverantörer. För avtal upprättad före den 1 mars 2021 där SVE-faktura ställts som krav, kan dessa tas emot i formatet SVE-faktura. PDF-faktura räknas inte som en elektronisk faktura.

Leverantörer som vill fakturera Högskolan Dalarna kan göra det enligt följande alternativ:

Alla leverantörsfakturor ska vara märkta med namn och objektsnummer.

Detaljerad information om e-fakturahantering (PDF)

Peppolformat: 0007:2021002908

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet (GLN): 7300009068289

Organisationsnummer: 202100-2908

Bankgiro: 5050-2665
IBAN: SE 6612000000012810117632
BIC/SWIFT: DABASESX
Momsregisteringsnummer: SE202100290801

Kontaktuppgifter: ekonomisupport@du.se

Upphandling

Vi upphandlar och beställer en rad med produkter och tjänster varje år. Läs mer om vad som gäller för oss som statlig myndighet vid upphandling.

Begära ut allmänna handlingar

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt till insyn i vår verksamhet, bland annat kan du ta del av alla handlingar som skickas till eller från Högskolan Dalarna eller som upprättas här. Ett utkast eller egna minnesanteckningar blir dock normalt inte allmänna handlingar. En del allmänna handlingar omfattas av sekretessregler som gör dem helt eller delvis hemliga. Hemliga handlingar får inte lämnas ut. Den som nekas att få ut en handling på grund av sekretess ska upplysas om rätten att han eller hon har rätt att få ett skriftligt och överklagningsbart beslut om det.

Om du vill ta del av allmänna handlingar kan du vända dig till registrator, registrator@du.se

Äldre handlingar förvaras i Högskolan Dalarnas arkiv. För att ta del av dessa vänder du dig till arkivarien, arkiv@du.se

Avgift för kopior

Enligt Avgiftsförordningen §15 är myndigheter skyldiga att ta ut avgift för kopiering och utskrift av allmänna handlingar, om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

  • 0 - 9 sidor: Ingen kostnad.
  • 10 sidor eller mer: 50 kronor + 2 kronor/sida för varje tillkommande sida.

Tillkommer gör även kostnader för att sända den begärda handlingen till mottagaren.

Begära utdrag över personuppgifter

Registrerade personer kan skriftligt begära ett utdrag över vilken personuppgiftsbehandling som sker på Högskolan Dalarna, ett så kallad registerutdrag. Registrerade kan även begära att högskolan snarast rättar, blockerar eller utplånar personuppgifter som inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen eller andra föreskrifter.

Har du frågor om hur högskolan behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet.
Kontaktuppgifter: dataskydd@du.se eller växeln 023 - 77 80 00.

Mer information om personuppgifter hos Integritetsskyddsmyndigheten

Öppna data, PSI

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på. Idag tillhandahåller Högskolan Dalarna inte några öppna data.

Mer information om öppna data

 

Senast granskad:
Senast granskad: