Kalender

Nyheter

Universitets- och högskolerådet har beviljat Högskolan Dalarna medel för utbyten
UHR har beviljat 260 915 Euro inom Erasmusprogrammet för perioden 2020 - 2022. Det motsvarar 145 utbyten för personal- och studentmobilitet (teoretiska studier eller praktik).
Uppdateringar på studentwebben
Ser studentwebben lite annorlunda ut? En rad uppdateringar har genomförts, bland annat har studentwebben fått en ny huvudmeny.
Utresande utbytesstudenter
Än finns det möjlighet för utgående studentutbyte under höstterminen 2020.
Certifikatproblem Eduroam

På grund av ett problem hos vår certifikatleverantör tvingas vi byta ut ett stort antal certifikat i vår IT-infrastruktur.

En konsekvens av detta är att enheter anslutna till vårt trådlösa nätverk Eduroam får problem!

För Windowsdatorer innebär det i bästa fall bara att du behöver ansluta datorn till Eduroam igen och godkänna det nya certifikatet. För övriga enheter, såsom Android och IOS-enheter samt Mac'ar behövs en ny onboarding till nätet. I vissa fall kan du även behöva onboarda din Windowsdator på nytt.

Instruktioner för onboarding: https://www.du.se/sv/hjalp/it-stod/tradlost-nat/

Köp och sälj ny och begagnad kurslitteratur på Campusbokhandeln

Dalarnas Studentkår fungerar som inlämningsstation för gammal kurslitteratur på båda campusen (Falun och Borlänge). Här kan du lämna in dina gamla böcker så lägger vi upp dem till försäljning på campusbokhandeln.se.

Öppettider för inlämning hittar du på Dalarnas Studentkårs Facebooksida.