Rättigheter och regler

Som student har du rättigheter och skyldigheter som regleras av högskolans beslut, samt i lagar och förordningar.