Sjukdom och försäkringar

Som student vid Högskolan Dalarna är du försäkrad under skoltid samt under resan till och från Högskolan. Om du ska studera vid ett partneruniversitet finns en särskild försäkring. Blir du sjuk är det viktigt att du sjukanmäler dig. Det är också viktigt att själv tecknar en egen hemförsäkring.

Sjukskrivning

Om du blir sjuk under dina studier ska du alltid sjukanmäla dig till Försäkringskassan från första dagen. Det är viktigt att du sjukanmäler dig eftersom du då kan ta del av det försäkringsskydd som gör att du kan fortsätta få studiemedel när du är sjuk. Det finns också trygghetsregler hos CSN som hjälper dig om du blir sjuk och är sjukanmäld.

Är du sjuk en kortare tid och inte kommer att kunna delta på viktiga moment i din utbildning, som en examination, ska du kontakta kursansvarig eller programansvarig, för att informera dem om att du kommer vara borta från undervisningen.

Om du är sjuk längre än 14 dagar behöver du ett läkarintyg för att vara fortsatt sjukskriven. Intyget måste skickas in till Försäkringskassan. Om du är programstudent och är sjukskriven längre än 14 dagar så kan du ansöka om studieuppehåll. Får du studieuppehållet beviljat har då kvar din plats på programmet när din sjukskrivning tar slut. Du bifogar läkarintyget som underlag på din sjukskrivning när du ansöker om studieuppehåll.

Studentförsäkring i Sverige

Du som student eller doktorand vid högskolan är försäkrad under skoltid och vägen till eller från högskolan med Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Försäkringen gäller även när du genomför din VFU eller praktik och vid resor till eller från din VFU och praktik. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall, dock inte olycksfall på fritiden.

Du som skadat dig under din skoltid eller på vägen till och från högskolan kan få ersättning för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik och sjukresor. Du kan också få ersättning för sveda och värk, i vissa fall kan du också få ersättning för inkomstförlust.

Anmäl olycksfall och tillbud

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i Kammarkollegiets skadeanmälningsblankett.

Den ifyllda blanketten kan du sedan

  • lämna in till receptionen
  • skicka via post till: Högskolan Dalarna, 791 88 Falun
  • scanna in och skicka till support@du.se.

Hemförsäkring

Tänk på att du måste lösa en hemförsäkring när du flyttar hemifrån. Det gäller oavsett om du bor i korridor, delar ett hus eller har egen lägenhet. Om du hyr ett rum, fråga din hyresvärd om hemförsäkringen.

Det finns många försäkringsbolag att välja mellan, och de flesta erbjuder student- eller ungdomsrabatt. Har du inte försäkring kan det bli mycket dyrt om du får inbrott, vattenskador eller blir bestulen.

På Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats kan du jämföra olika försäkringsbolags villkor.

Försäkring vid utlandsvistelse

Som utresande student eller praktikant omfattas du av försäkringen  StudentUT. Försäkringen gäller två veckor innan din avresa från Sverige och upp till två veckor efter att du har avslutat din utlandsvistelse.

Försäkringen gäller dygnet runt i det land där du gör dina studier/praktik. Den täcker bland annat kostnader för läkar- och tandvård, hemtransport, personlig egendom, rese- och rättskydd. För mer information om försäkringen se Kammarkollegiet - Student UT. Det kan även finnas andra försäkringar som gäller under din utlandvistelse.

Vid skada fyller du i skadeanmälan (kammarkollegiet.se, pdf), bifogar eventuella kvitton eller intyg och postar till:

Högskolan Dalarna, 791 88 Falun

Kom även ihåg att beställa EU:s försäkringskort vid resa inom EU (forsakringskassan.se)

Internationella studenter

Inresande studenter och praktikanter från andra länder till Högskolan täcks av olika försäkringar, se Insurance på vår engelska webbplats.

Försäkring för utländska studenter

För studenter som kommer från annat land och studerar vid Högskolan Dalarna gäller Student IN-försäkring via Kammarkollegiet. Försäkringen är ett komplement till Personskadeförsäkringen för studenter och den gäller samtliga utländska studenter och forskare som antagits till och bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning vid Högskolan Dalarna.

Student IN-försäkringen gäller dygnet runt i Sverige.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: