Studieuppehåll och avbrott

Ett studieuppehåll innebär att du gör ett uppehåll i utbildningen under en bestämd tid. Du kan normalt inte få studieuppehåll i mer än 18 månader. Om du beviljas studieuppehåll behåller du din plats på utbildningen och du har platsgaranti till terminen efter ditt studieuppehåll.

När kan du ansöka om studieuppehåll?

För att få studieuppehåll måste det finnas särskilda skäl. Bland dessa räknas sociala och medicinska skäl. Även vård av barn, studentfackliga uppdrag, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, tidsbegränsad provanställning eller tjänstgöring i Försvarsmakten är skäl vi kan ta hänsyn till.

Tänk på att du ska styrka din ansökan med lämplig dokumentation (intyg eller personlig motivering). Är du antagen till ett program men ännu inte har registrerat dig ska du istället ansöka om anstånd för studiestart. 

Högskolan Dalarna följer de föreskrifter och allmänna råd beslutade av Universitets- och högskolerådet (UHR) kring studieuppehåll, UHRFS 2013:3.

För dig som är betalande student och söker studieuppehåll

Om du har ett uppehållstillstånd i Sverige på grund av att du studerar och gör ett studieuppehåll kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd.

Det är viktigt att veta att ett studieuppehåll inte påverkar det krav på studieresultat som Migrationsverket har när du ansöker om ett förlängt uppehållstillstånd.

Du måste ha betalt studieavgiften för den utbildning du ansöker om studieuppehåll från. Om du beviljas studieuppehåll betalar Högskolan Dalarna inte tillbaka studieavgiften.

Återuppta studier

När du ska återuppta dina studier efter ett studieuppehåll ska anmälan till kurs göras via antagning.se. Det är mycket viktigt att du anmäler dig i tid innan sista anmälningsdag för den terminen du ska återuppta dina studier för att ha rätt till platsgaranti.

Kontakta Högskolan i god tid för att få information om eventuella förändringar i utbildningen. Om du lämnar dina programstudier utan beviljat studieuppehåll förlorar du rätten till platsgaranti på programmets kurser. Du kan då endast registreras på kurs i mån av ledig plats. Samma sak gäller om du beviljas ett studieuppehåll, men inte följer anvisningar i det beslut som du fått.

Avbrott i kurs

Om du vill göra ett avbrott i en kurs som du är registrerad på gör du det själv via student.ladok.se. Gör du avbrott inom tre veckor från kursstart så tas din registrering automatiskt bort och du kan söka kursen och konkurrera om plats igen. Gör du ett avbrott senare än tre veckor från kursstart kan du begära omregistrering. 

Avbrott på program

Om du vill avbryta dina programstudier meddelar du högskolan via support@du.se.

Senast granskad: