Studieuppehåll och avbrott

Ett studieuppehåll innebär att du gör ett uppehåll i utbildningen under en bestämd tid. Du kan normalt inte få studieuppehåll i mer än 18 månader. Om du beviljas studieuppehåll behåller du din plats på utbildningen och du har platsgaranti till terminen efter ditt studieuppehåll.

När kan du ansöka om studieuppehåll?

Om du är registrerad och har påbörjat en utbildning kan du ansöka om studieuppehåll. Är du däremot antagen till en utbildning men ännu inte har påbörjat den ska du istället ansöka om anstånd med studiestart. Du kan normalt som mest få studieuppehåll i 18 månader.

För att få studieuppehåll måste det finnas särskilda skäl. Bland dessa räknas sociala och medicinska skäl. Även vård av barn, studentfackliga uppdrag, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, tidsbegränsad provanställning/tjänstgöring i Försvarsmakten är skäl vi kan ta hänsyn till.

Tänk på att du i ansökan måste bifoga intyg som styrker dina skäl.
Högskolan Dalarna följer de föreskrifter och allmänna råd beslutade av Universitets- och högskolerådet kring studieuppehåll, UHRFS 2013:3.

För dig som är betalande student och söker studieuppehåll

Om du har ett uppehållstillstånd i Sverige på grund av att du studerar och gör ett studieuppehåll kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd.

Det är viktigt att veta att ett studieuppehåll inte påverkar det krav på studieresultat som Migrationsverket har när du ansöker om ett förlängt uppehållstillstånd.

Du måste ha betalt studieavgiften för den utbildning du ansöker om studieuppehåll från. Om du beviljas studieuppehåll betalar Högskolan Dalarna inte tillbaka studieavgiften.

Återuppta studier

När du ska återuppta dina studier efter ett studieuppehåll ska anmälan till kurs göras via antagning.se. Det är mycket viktigt att du anmäler dig i tid innan sista anmälningsdag för den terminen du ska återuppta dina studier för att ha rätt till platsgaranti.

Kontakta högskolan i god tid för att få information om eventuella förändringar i utbildningen. Om du lämnar dina programstudier utan beviljat studieuppehåll förlorar du rätten till platsgaranti på programmets kurser. Samma sak gäller om du beviljas ett studieuppehåll, men inte följer anvisningar i det beslut som du fått.

Högskolan Dalarna följer de föreskrifter och allmänna råd beslutade av Universitets- och högskolerådet kring studieuppehåll, UHRFS 2013:3.

Avbryta dina studier

Om du vill hoppa av dina studier, avsluta utbildningen innan du läst klart den, eller av någon annan anledning avbryta dina studier så gör du det själv via Ladok för studenter. Om du gör ett avbrott inom tre veckor, räknat från måndagen veckan då utbildningen startade, är det ett tidigt avbrott. När du gör ett tidigt avbrott tas din registrering bort, vilket gör att du kan söka utbildningen på nytt och konkurrera om en plats igen.

Om du gör ett avbrott senare eller låter din registrering vara kvar måste du ansöka om omregistrering om du vill läsa utbildningen vid ett senare tillfälle. Omregistrering sker i mån av plats. Det är alltså fördelaktigt för dig att göra ett avbrott inom tre veckor från utbildningens start om du inte kommer att läsa utbildningen den här terminen.

Gör du avbrott på ett program eller ett kurspaket så läggs också avbrott eller återbud på alla kurser som ingår i programmet eller kurspaketet.

Senast granskad: