Examen efter avslutade studier

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan utifrån nationella och lokala examensregler.

Examensbevis

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis. Ett examensbevis visar att du genom studier uppfyllt kraven/målen för en viss examen.

Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan utifrån nationella och lokala examensregler. Handläggningstiden för examensbevis uppgår i regel till högst åtta veckor efter att en komplett ansökan inkommit till Högskolan.

Ditt namn på examensbeviset kommer att skrivas ut som det anges i Ladok. Namnet anges så som det är registrerat hos Skatteverket. Om namnet eller stavningen inte stämmer måste du kontakta Skatteverket för att få det ändrat innan du ansöker om examensbevis.

Ditt examensbevis skickas som PDF till den e-postadress som står i Ladok eller i din ansökan. Därefter skickas examensbeviset på papper till den adress som finns angiven i Ladok.

Examensbevisen utfärdas på svenska med engelsk översättning i samma dokument. Med beviset följer en engelskspråkig bilaga "Diploma Supplement", som beskriver utbildningen och det svenska högskolesystemets struktur. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset och blir särskilt viktig vid ansökningar utanför Sverige. Både examensbeviset och Diploma Supplement är kostnadsfritt.

Så ansöker du om examensbevis

Ansökan om examensbevis gör du på Ladok för studenter

  • Välj Examen och bevis
  • Ansök om examensbevis
  • Följ stegen 1-5

Har du inte kvar dina inloggningsuppgifter kan du skapa en identitet på eduid.se och använda denna för att logga in i Ladok för studenter. Du kan också ansöka via blankett. Blanketter hittar du i menyn till höger.

Du som har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte har möjlighet att digitalt dela information om din examen med valfri mottagare, till exempel en arbetsgivare, i stället för att skicka en kopia av ditt examensbevis. Du hittar mer information på Ladoks sida om delning av examen.

Nytt examensbevis vid nytt personnummer

Nytt examensbevis kan utfärdas för personer som byter könstillhörighet eller fått ändrat personnummer.

Den som fått nytt personnummer på grund av byte av könstillhörighet kontaktar support@du.se för att få ett nytt examensbevis.

Den som fått ett nytt personnummer av annat skäl behöver ett intyg om förändringen från Skatteverket. För mer information kontakta support@du.se.

Examina vid Högskolan Dalarna

All utbildning och examina delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. På grund- och avancerad nivå utfärdar Högskolan generell examen och yrkesexamen. En yrkesexamen har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde, medan kärnan i en generell examen är kurser inom ett huvudområde med successiv fördjupning.

Högskolan Dalarna utfärdar ett flertal yrkesexamina, samt följande generella examina:

  • Grundnivå: Högskoleexamen 120 hp och Kandidatexamen 180 hp
  • Avancerad nivå: Magisterexamen 60 hp och Masterexamen 120 hp
  • Forskarnivå: Licentiatexamen 120 hp och Doktorsexamen 240 hp

För varje akademisk examen finns det nationella krav. Dessa listas i examens­ordningen som finns i högskoleförordningens bilaga 2. Där framgår vilka mål som ska nås och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen, samt på vilken nivå en viss examen ska avläggas.

Utöver högskoleförordningens finns även lokala föreskrifter, lokal examensordning, som beskriver de bestämmelser vi följer i examensfrågor.

Senast granskad: