Examen efter avslutade studier

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan utifrån nationella och lokala examensregler.

Examensbevis

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis. Ett examensbevis visar att du genom studier uppfyllt kraven/målen för en viss examen.

Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan utifrån nationella och lokala examensregler. Handläggningstiden för examensbevis uppgår i regel till högst åtta veckor efter att en komplett ansökan inkommit till Högskolan.

Ditt namn på examensbeviset kommer att skrivas ut som det anges i Ladok. Namnet anges så som det är registrerat hos Skatteverket. Om namnet eller stavningen inte stämmer måste du kontakta Skatteverket för att få det ändrat innan du ansöker om examensbevis.

Examensbevisen utfärdas på svenska med engelsk översättning i samma dokument. Med beviset följer en engelskspråkig bilaga "Diploma Supplement", som beskriver utbildningen och det svenska högskolesystemets struktur. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset och blir särskilt viktig vid ansökningar utanför Sverige. Både examensbeviset och Diploma Supplement är kostnadsfritt.

Så ansöker du om examensbevis

Ansökan om examensbevis gör du på Ladok för studenter

  • Välj Examen och bevis
  • Ansök om examensbevis
  • Följ stegen 1-5

Har du inte kvar dina inloggningsuppgifter kan du välja Ladok för alumner och logga in med hjälp av BankID. Du kan också ansöka via blankett. Blanketter hittar du i menyn till höger.

Digitala examensbevis

Från och med 1 januari 2024 utfärdar Högskolan Dalarna endast digitala examensbevis. Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat.

När examensbeviset har utfärdats får du ett meddelande via e-post. Ditt digitala examensbevis finns alltid tillgängligt: du kan hämta hem det i Ladok för studenter (eller Ladok för alumner) när som helst. Därmed undviks papperskopior, vidimering och skanning. Examensbeviset är en PDF-fil som är e-stämplad. E-stämpeln innebär att dokumentet inte kan ändras efter hämtningen från Ladok. Vill du eller någon annan verifiera ditt examensbevis så kan du ladda upp dokumentet på Ladoks sida för verifiering. Det är också möjligt att verifiera e-stämpeln via Adobe.

För att öppna examensbeviset på ett korrekt sätt ska du först ladda ner det på din dator och sedan öppna det med en PDF-läsare. Om du öppnar det med en PDF-redigerare, är risken att du inte kan öppna det eftersom dokumentet inte är tillåtet att redigera.

Ditt examensbevis är inte lösenordskyddat. Frågar din dator ändå om ett lösenord, använder du fel typ av program, vänligen prova då i stället en PDF-läsare. PDF-läsare kan laddas ner gratis från internet.

Delning av examen

Du som har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte har möjlighet att digitalt dela information om din examen med valfri mottagare, till exempel en arbetsgivare, i stället för att skicka en kopia av ditt examensbevis. Du hittar mer information på Ladoks sida om delning av examen.

Nytt examensbevis vid nytt personnummer

Nytt examensbevis kan utfärdas för personer som byter könstillhörighet eller fått ändrat personnummer.

Den som fått nytt personnummer på grund av byte av könstillhörighet kontaktar support@du.se för att få ett nytt examensbevis.

Den som fått ett nytt personnummer av annat skäl behöver ett intyg om förändringen från Skatteverket. För mer information kontakta support@du.se.

Borttappat examensbevis

För en kopia av examensbevis utfärdat före 1 januari 2024, vänligen kontakta support@du.se. Uppge namn och personnummer, vilken examen det gäller, när den utfärdades samt till vilken e-postadress/postadress kopian ska skickas.

Examina vid Högskolan Dalarna

All utbildning och examina delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. På grund- och avancerad nivå utfärdar Högskolan generell examen och yrkesexamen. En yrkesexamen har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde, medan kärnan i en generell examen är kurser inom ett huvudområde med successiv fördjupning.

Högskolan Dalarna utfärdar ett flertal yrkesexamina, samt följande generella examina:

  • Grundnivå: Högskoleexamen 120 hp och Kandidatexamen 180 hp
  • Avancerad nivå: Magisterexamen 60 hp och Masterexamen 120 hp
  • Forskarnivå: Licentiatexamen 120 hp och Doktorsexamen 240 hp

För varje akademisk examen finns det nationella krav. Dessa listas i examens­ordningen som finns i högskoleförordningens bilaga 2. Där framgår vilka mål som ska nås och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen, samt på vilken nivå en viss examen ska avläggas.

Utöver högskoleförordningens finns även lokala föreskrifter, lokal examensordning, som beskriver de bestämmelser vi följer i examensfrågor.

Senast granskad: