Examen efter avslutade studier

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan utifrån nationella och lokala examensregler.

Examensrättigheter

All utbildning och examina delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. På grund- och avancerad nivå utfärdar Högskolan generell examen och yrkesexamen. De generella examina karakteriseras av att det inom det huvudsakliga området (huvudområdet) ska finnas en successiv fördjupning. Yrkesexamina har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde.

Högskolan utfärdar följande generella examina:

  • Grundnivå: Högskoleexamen 120 hp och Kandidatexamen 180 hp
  • Avancerad nivå: Magisterexamen 60 hp och Masterexamen 120 hp
  • Forskarnivå: Licentiatexamen 120 hp och Doktorsexamen 240 hp
  • Samt ett flertal yrkesexamina.

Huvudområden vid Högskolan Dalarna (pdf)

Lokal examensordning

Den lokala examensordningen styrs av nationella regler såväl som de lokala regler som gäller vid just Högskolan Dalarna.

Den lokala examensordningen regleras av Högskoleförordningen (1993:100).

Lokal examensordning (pdf)

Examensbevis - Ansök om examen

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis. Dokumentet visar att du genom studier uppfyllt kraven/målen för en viss examen.

Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan utifrån nationella och lokala examensregler. Handläggningstiden för examensbevis uppgår i regel till högst åtta veckor efter att komplett ansökan inkommit till Högskolan.

På grund av pandemin kommer ditt examensbevis att skickas som PDF till den e-postadress som står i Ladok eller i din ansökan. Examensbevis på papper kan komma att dröja några veckor efter utfärdad examen.

Examensbevisen utfärdas på svenska med engelsk översättning i samma dokument. Beviset åtföljs av en bilaga " Diploma Supplement" på engelska, som beskriver utbildningen och det svenska högskolesystemets struktur. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset och blir särskilt viktig vid ansökningar utanför Sverige. Både examensbeviset och Diploma Supplement är kostnadsfritt.

Ansökan om examensbevis gör du på Ladok Studentportal -  www.student.ladok.se

  • Välj Examen och bevis
  • Ansök om examensbevis
  • Följ stegen 1-5

Har du inte kvar dina inloggningsuppgifter ansöker du via blanketten Ansökan generell examen alternativt Ansökan yrkesexamen.

För dig med skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska kontakta ladok@du.se innan ansökan om examens görs.

Nytt examensbevis vid nytt personnummer

Nytt examensbevis kan utfärdas för personer som byter könstillhörighet eller fått ändrat personnummer. För detta krävs ett intyg om förändringen från Skatteverket. För mer information kontakta ladok@du.se.

Lärarlegitimation

Riksdagen har beslutat att lärarlegitimation ska börja gälla från och med den 1 december 2013. För att kunna ansöka om legitimation hos Skolverket krävs att du först har fått en utfärdad lärarexamen.

Tillgodoräknande

Som student har du rätt att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning. För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Högskolan. 

Läs mer om vad som gäller vid tillgodoräknande

Senast granskad:

Kontaktinformation

Senast granskad: