Registrering och användarkonto

För att få delta i undervisningen, kunna tentera och få betyg måste du skapa ett användarkonto och sedan registrera dig på varje kurs innan kursstart. Om du sökt studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) måste du vara registrerad för att få ditt studiemedel.

Registrering och användarkonto

Du måste själv registrera dig som studerande vid Högskolan Dalarna på de utbildningar du är antagen till innan utbildningens start varje termin. Registreringen öppnar två veckor före kursstart och stänger söndagen före kursstart. Registrerar du dig inte i tid riskerar du att förlora din plats.

Är du ny student måste du också skapa ett användarkonto för att bland annat få full tillgång till ditt kurs- och programrum på vår lärplattform, kunna anmäla dig till tentamen med mera.

Registrering gör du alltid via Ladok för studenter, där du kan se registreringstiden för dina utbildningar. Välj eller sök efter 'Dalarna University' för att logga in mot Högskolan Dalarna på Ladok för studenter.

Varför är det viktigt att registrera sig?

Registreringen innebär att du tar din erbjudna utbildningsplats i anspråk. Har du inte registrerat dig under registreringsperioden förlorar du din plats på utbildningen du antagits till. Registrering krävs för att du ska få delta i undervisningen, kunna delta på examinationer och få dina studieresultat inrapporterade. Registreringen är även en förutsättning för att vara berättigad till studiemedel från CSN.

Antagen till kurspaket

Du måste själv kontrollera om du blivit antagen till ett kurspaket. Ett kurspaket innehåller flera separata kurser, där du måste registrera dig på varje separat kurs inför att kursen startar. Du kan se på ladok för studenter om du har fler kurser att registrera dig på. Där kan du också alltid se registreringstiden för varje kurs.

Antagen med villkor

Har du blivit antagen med villkor måste du under registreringsperioden kunna visa att du uppfyller behörighetskraven. Först då kan du registrera dig på din utbildning i tid och därmed ta din plats i anspråk. Har din utbildning redan startat måste du kunna visa att du uppfyller behörighetskraven inom 2 arbetsdagar från det att du har fått ditt antagningsbesked för att inte riskera att förlora din plats.

Antagen efter utbildningens start

Om du har blivit sent antagen och din utbildning redan startat har du inte möjlighet att registrera dig själv eftersom registreringsperioden har stängt. Du måste då istället kontakta oss på support@du.se inom 2 arbetsdagar från det att du har fått ditt antagningsbesked för att inte riskera att förlora din plats.

Omregistrering

Har du varit registrerad på en kurs som du av någon anledning inte slutfört, finns möjligheten att begära omregistrering. Omregistrering på en kurs kan endast göras under förutsättning att kursen ges och inte är nedlagd.

Har du inte tagit högskolepoäng på kursen som du tidigare varit registrerad på finns möjlighet att söka kursen igen för en omregistrering genom att göra ny anmälan på antagning.se. Ansökan behandlas som en sen anmälan och du kan i vissa fall stå som struken fram till att din ansökan behandlas. Antagning och omregistrering sker i mån av plats.

Har du tagit högskolepoäng på den kursen som du tidigare varit registrerad på finns möjlighet att söka omregistrering direkt via högskolan. Du söker genom att skicka e-post till support@du.se. Ansökan om omregistrering när du har tagit högskolepoäng på kursen kan du göra tidigast:

  • Första maj för kurser som startar under kommande sommartermin.
  • Första juni för kurser som startar kommande hösttermin.
  • Första december för kurser som startar kommande vårtermin

Ditt meddelande ska innehålla information om att du vill omregistrera dig, vilken kurs du vill omregistrera dig på och vilka examinerande moment som du vill slutföra samt ditt namn och personnummer. Omregistrering sker i mån av plats. 

Återuppta programstudier

Har du tidigare påbörjat ett utbildningsprogram som du vill slutföra finns möjligheten att ansöka om att fortsätta programmet.

Har du eller har du haft ett studieuppehåll hittar du mer information om hur du gör på sidan för studieuppehåll och avbrott.

Har du inte följt villkoren för studieuppehåll, gjort avbrott eller på något annat sätt hoppat av dina studier behöver du söka till programmet igen. Har du läst minst motsvarande en termin av programmet bör du ansöka om antagning till senare del av program. Har du läst mindre än så behöver du söka programmet igen via antagning.se.

Senast granskad:
Senast granskad: