Registrering

För att få delta i undervisningen, kunna tentera och få betyg måste du registrera dig. Om du sökt studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) måste du vara registrerad för att få ditt studiemedel.

Registrering

Du måste själv registrera dig som studerande vid Högskolan Dalarna på de utbildningar du är antagen till innan utbildningens start varje termin. Registrerar du dig inte i tid riskerar du att förlora din plats.

Registrering gör du via webben

För att få full tillgång till ditt kurs- och programrum i Learn måste du både ha registrerat dig på din utbildning samt ha skapat ett användarkonto vid Högskolan Dalarna. Registrering gör du alltid via Ladok för studenter, där du kan se registreringstiden för dina utbildningar. Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stängs söndagen veckan innan kursen startar.

Välj eller sök efter 'Dalarna University' för att logga in mot Högskolan Dalarna på Ladok för studenter.

Varför är det viktigt att registrera sig?

Registreringen innebär att du tar din erbjudna utbildningsplats i anspråk. Har du inte registrerat dig under registreringsperioden förlorar du din plats på utbildningen du antagits till. Registrering krävs för att du ska få delta i undervisningen, kunna delta på examinationer och få dina studieresultat inrapporterade. Registreringen är även en förutsättning för att vara berättigad till studiemedel från CSN.

Antagen till kurspaket

Du måste själv kontrollera om du blivit antagen till ett kurspaket. Ett kurspaket innehåller flera separata kurser, där du måste registrera dig på varje separat kurs inför att kursen startar. Du kan se på ladok för studenter om du har fler kurser att registrera dig på. Där kan du också alltid se registreringstiden för varje kurs.

Antagen med villkor

Har du blivit antagen med villkor måste du under samma tidsperiod som du kan registrera dig kunna visa att du uppfyller behörighetskraven. Först då kan du registrera dig på din utbildning i tid och därmed ta din plats i anspråk. Har din utbildning redan startat måste du kunna visa att du uppfyller behörighetskraven inom 48 timmar efter att du har fått ditt antagningsbesked för att inte riskera att förlora din plats.

Antagen efter utbildningens start

Har din utbildning redan startat och du har blivit sent antagen har du inte möjlighet att registrera dig själv eftersom registreringsperioden har stängt. Du måste då istället kontakta oss på support@du.se inom 48 timmar efter att du har fått ditt antagningsbesked för att inte riskera att förlora din plats.

Omregistrering

Har du varit registrerad på en utbildning som du av någon anledning inte slutfört, finns möjligheten att begära omregistrering. Omregistrering är endast möjligt på utbildningar som inte är nedlagda. Det finns två olika sorters omregistreringar.

Full omregistrering

Vi rekommenderar att du i första hand söker full omregistrering eftersom du då ges möjligheten att delta i utbildningen fullt ut och följa undervisningen en gång till. Full omregistrering söker du via antagning.se, där alla utbildningar som ges kommande termin är öppna för anmälan fram till sista anmälningsdag. Full omregistrering medges endast i mån av plats. Anmälan om full omregistrering placeras därför som sen anmälan, efter anmälningar som gjorts i tid. Söker du full omregistrering kan du i vissa fall stå som struken fram till din ansökan behandlas. Anmälan om full omregistrering som gjorts efter sista anmälningsdag prioriteras i datumordning.

Examinationsomregistrering

Saknar du mindre examinerande moment så är en möjlighet att söka examinationsomregistrering för att du ska kunna delta enbart i det examinerande momentet. Det kan vara en tenta, seminarium, redovisning eller annat examinerande moment.

Du söker genom att skicka ett mail till support@du.se som innehåller ditt namn, personnummer, vilken utbildning det gäller och vilket examinerande moment som du vill slutföra.

Återuppta programstudier

Har du tidigare påbörjat ett utbildningsprogram som du vill slutföra finns möjligheten att ansöka om att fortsätta programmet.

Har du eller har du haft ett studieuppehåll hittar du mer information om hur du gör på sidan för studieuppehåll och avbrott.

Har du inte följt villkoren för studieuppehåll, gjort avbrott eller på något annat sätt hoppat av dina studier behöver du söka till programmet igen. Har du läst minst motsvarande en termin av programmet bör du ansöka om antagning till senare del av program. Har du läst mindre än så behöver du söka programmet igen via antagning.se.

Senast granskad:
Kontakt
Resultat-/registreringsintyg

Om du behöver intyg så skapar du de själv via Ladok för studenter.

Senast granskad: