Registrering

För att få delta i undervisningen, kunna tentera och få betyg måste du registrera dig. Om du sökt studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) måste du vara registrerad för att få ditt studiemedel.

Registrering

Du måste själv registrera dig som studerande vid Högskolan Dalarna på de utbildningar du är antagen till innan program- och kursstart varje termin. Registrerar du dig inte i tid riskerar du att förlora din plats. Webbregistreringen öppnar två veckor innan kursstart och stängs söndagen veckan innan kursen startar. Webbregistreringstiden för dina utbildningar kan du alltid se på www.student.ladok.se

Antagen efter utbildningens start

Har din utbildning redan startat och du har blivit sent antagen har du inte möjlighet att registrera dig själv. Detta för att den ordinarie registreringsperioden har stängt. Du måste då istället kontakta oss på support@du.se inom 48 timmar efter att du har fått ditt antagningsbesked för att inte riskera att förlora din plats. 

Registrering via webben

För att kunna registrera dig för studier på Högskolan Dalarna, måste du först skapa ett användarkonto

Du registrerar dig via Ladok Studentportal -  www.student.ladok.se

På Studentportalen ska du ange lärosäte: Dalarna University

Skärmdump som visar inloggningsinformation

 

Skärmdump som visar inloggningsinformation

Vid problem kontakta support.

Varför är det viktigt att registrera sig?

Registreringen innebär att du tar din erbjudna utbildningsplats i anspråk. Har du inte registrerat dig under registreringsperioden förlorar du din plats på utbildningen du antagits till. Registrering krävs för att du ska få delta i undervisningen, kunna delta i examinationer och få dina studieresultat inrapporterade. Registreringen är även en förutsättning för att vara berättigad till studiemedel från CSN.

Omregistrering

Har du varit registrerad på en utbildning som du av någon anledning inte slutfört, finns möjligheten att begära omregistrering. Omregistrering kan ske i två olika syften.

Full omregistrering

Full omregistrering gör du om syftet är att delta i utbildningen fullt ut och följa undervisningen en gång till. Full omregistrering söker du via antagning.se, där alla utbildningar är öppna för anmälan fram till sista anmälningsdag. Full omregistrering medges endast i mån av plats. Anmälan om full omregistrering placeras därför som sen anmälan, efter anmälningar som gjorts i tid. Anmälan om full omregistrering som gjorts efter sista anmälningsdag prioriteras i datumordning.

Examinationsomregistrering

Examinationsomregistrering är en förutsättning för att du ska kunna delta i ett examinerande moment. Det kan vara en tenta, seminarium, redovisning eller annat examinerande moment. Examinationsomregistrering är endast möjligt på utbildningar som inte är nedlagda.

Du söker genom att skicka ett mail till support@du.se som innehåller ditt namn, personnummer, vilken utbildning det gäller och vilket eller vilka examinerande moment som du vill slutföra.

Återuppta programstudier

Har du tidigare påbörjat ett utbildningsprogram som du vill slutföra finns möjligheten att ansöka om att fortsätta programmet. Beroende på om du återkommer från ett studieuppehåll eller ej finns två olika vägar att gå.

Återuppta studier efter ett studieuppehåll

Mer information på sidan studieuppehåll och avbrott

Återuppta programstudier utan beviljat studieuppehåll

Har du inget studieuppehåll från dina programstudier finns möjligheten att ansöka om att fortsätta läsa programmet. Det finns två tillvägagångssätt beroende på hur många poäng inom programmet du läst.

  • Har du läst upp till 29,5 högskolepoäng inom programmet kan du söka programmet igen via antagning.se. Alla sökbara program är öppna för ansökan fram till sista anmälningsdag. Du prioriteras då efter nya sökande och blir antagen i mån av plats.
    Är programmet öppen för sen anmälan kan du göra en anmälan även efter sista ansökningsdag. Sena anmälningar prioriteras i datumordning.
  • Har du läst 30 högskolepoäng eller mer inom programmet kan du ansöka om antagning till senare del av programmet, under förutsättning att programmet i fråga är öppet för ansökan till senare del. Mer information om ansökan finns på sidan om antagning till senare del av program.
Senast granskad:
Kontakt
Resultat-/registreringsintyg

Om du behöver intyg så skapar du de själv via Ladok för studenter.