Ansökan till senare del av program

Senare del av program kan sökas av dig som påbörjat ett program vid Högskolan Dalarna eller ett annat lärosäte och vill fortsätta dina programstudier hos oss. Även du som läst fristående kurser och vill bli programstudent kan söka till senare del av program.

Vad är senare del av program?

Ansökan till senare del av program är till för dig som påbörjat programstudier på Högskolan Dalarna eller på ett annat lärosäte och vill fortsätta eller avsluta dina programstudier hos oss. Har du haft uppehåll från dina programstudier utan beslutat studieuppehåll eller gjort avbrott på ett program och vill återuppta dina programstudier behöver du också söka till senare del av program. Även du som läst fristående kurser och vill bli programstudent kan söka till senare del av program. 

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till det program du vill antas till senare del på via länken under Anmälan. Anmälan sker via antagning.se och anmälningsperioden till senare del följer ordinarie antagningsomgångars datum. För information se antagning.se. Antagning till senare del av ett program görs endast vid terminsskifte och då endast i mån av plats.

Vilka program som går att söka utannonseras här senast i samband med att anmälningsperioden öppnar. Alla program stängs för anmälningar efter sista anmälningsdag.

Behörighet och urval

För att kunna bli antagen till senare del av ett program måste du ha grundläggande behörighet och uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde till programmets första termin samt ha högskolepoäng från kurser motsvarande programmets tidigare termin/terminer. Du kan läsa om varje programs behörighetskrav på respektive programsida.

Om det är fler sökande än platser och ett urval behöver göras baseras urvalet på antalet avklarade högskolepoäng vid sista anmälningsdag. Studenter vid Högskolan Dalarna (HDa) har förtur till lediga platser på senare del av program.

Vissa program är sökbara endast för studenter vid Högskolan Dalarna

Till vissa program tar vi bara emot ansökningar från sökande som är eller tidigare har varit studenter vid Högskolan Dalarna. Om du som inte är eller har varit student vid Högskolan Dalarna gör en ansökan till ett program som finns i listan nedan så kommer din ansökan att bli avvisad.

Inför höstterminen 2024 gäller det följande program:

 • Barnmorskeprogrammet
 • Digitala tjänster – program för högskoleexamen
 • Ekonomprogrammet
 • Grafisk design och webbutveckling - kandidatprogram
 • IT-säkerhet och mjukvarutestning – kandidatprogram
 • Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning gymnasieskolan (50% och 100%)
 • Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning årskurs 7-9 (50% och 100%)
 • Personal- och arbetslivsprogram
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet
 • Yrkeslärarprogrammet (50% och 100%)

Ansökan

Under rubriken Anmälan kan du se vilka utbildningar som går att söka. Alla handlingar måste laddas upp senast sista anmälningsdag, eller snarast i samband med din anmälan. Det går inte att kräva en viss termin, då det är dina tidigare studier som avgör till vilken programtermin vi eventuellt kan erbjuda dig en plats. Vilken termin som du bedöms lämplig att eventuellt antas till avgörs av den ansvariga institutionen.

För mer information gällande prioritering av sökalternativ, sista svarsdag med mera, se antagning.se.

Bifogade handlingar

För att vi ska kunna bedöma dina tidigare studier vid andra lärosäten än Högskolan Dalarna måste du ladda upp de här dokumenten på antagning.se senast sista anmälningsdag. Om du gör en sen anmälan måste alla handlingar laddas upp snarast. Om du inte gör det kommer vi inte att kunna bedöma din anmälan och du kommer att ses som obehörig.

 • Kursplaner för alla kurser du har läst tidigare terminer och kommer att läsa under innevarande termin.
 • Utbildningsplan om du läser på program nu.
 • Litteraturförteckning för alla kurser du har läst tidigare terminer och kommer att läsa under innevarande termin.
 • Andra dokument som du vill åberopa för bedömning av din behörighet.
 • Gymnasiebetyg – om du läser en behörighetsgivande kurs nu och vill komplettera senast sista kompletteringsdag måste du bifoga intyg som styrker det senast sista anmälningsdag

Studenter som har meriter vid Högskolan Dalarna behöver inte ladda upp några dokument för kurser de läst vid Högskolan Dalarna.

Bedömning av tidigare studier

Efter att du har sökt till senare del av program kan du bli kontaktad av programansvarig för att fylla i ett underlag på hur det du tidigare läst motsvarar kurser inom det program du vill antas till. Underlaget används av programansvariga som ett stöd i att bedöma om du kan antas till senare del och i så fall till vilken programtermin. Om du blir antagen kan underlaget också användas som ett stöd för programansvarig i att upprätta en individuell studieplanering, ISP. I en ISP dokumenteras vad du behöver läsa för att ta kunna ta ut en examen.

Individuell studieplanering och tillgodoräknande

Om du blir antagen till senare del av program behöver du kontakta programansvarig för att planera dina studier.

Du kommer också att behöva ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare studier. Observera att ett beslut om antagning till senare del inte innebär att du automatiskt får tillgodoräkna samtliga högskolepoäng från dina tidigare studier.

Anmälan

Har tillfällen öppna för anmälan
Grundnivå
Avancerad nivå
Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: