Utbildningsprogram HMASA

Magisterprogram i Audiovisuella Studier

Den enda utbildningen i sitt slag som ger dig möjlighet till fördjupning inom audiovisuella studier. Områden såsom ljud, musik, foto och rörlig bild är en del av utbildningen.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Vi ser det audiovisuella i film och television, vi ser det i nya interaktiva lösningar för webben och i datorspelen men även i musikbranschen. Ljud och bild i samverkan, även kallat auditivt och visuellt, som präglar vårt mediesamhälle mer och mer. Vi kallar det med ett gemensamt begrepp för audiovisuellt.

Vårt magisterprogram är det enda i sitt slag i Sverige. Där erbjuder vi dig möjligheter till fördjupning och nya perspektiv bortom teori och praktik, konstnärligt och vetenskapligt.

Utbildningens innehåll

Programmet går på två terminer med fyra delkurser. Det tar dig från en introduktion till området, via egen produktion och fördjupning i egenhändigt valda produktionsmetoder, med fördjupning i vetenskaplig teori och metod inom området, till ett examensarbete. Här har den studerande stora möjligheter att påverka och välja inriktning på sin produktion. Efter fullföljt program kan du ansöka om en filosofie magisterexamen i audiovisuella studier.

Studentarbeten i urval

I spellistan ser du ett litet urval av studenters audiovisuella gestaltningar från programmets olika kurser. Till varje gestaltning skrivs också en akademisk/vetenskaplig text, ofta i essäform.

Vad blir du efter utbildningen?

Audiovisuella studier är programmet för dig som har ett stort intresse för det audiovisuella området, konstnärlig och teknisk erfarenhet samt en kandidatexamen inom ljud- och musikområdet och/eller foto- och rörlig-bildområdena och vill fördjupa och vidareutveckla kunskaperna till en personligt unik kunskapsprofil.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Programmet förbereder dig inför fortsatt verksamhet inom medieindustrin, inom forskning vid universitet eller lärarverksamhet.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Audiovisuella Studier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3EBF
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen med ett av följande huvudområden: musik, ljud- och musikproduktion, komposition, bildproduktion, audiovisuell produktion, grafisk design eller lärarexamen med inriktning mot medieproduktion eller kandidatexamen omfattande 180 hp samt dokumenterad kunskap om och erfarenhet av produktionsprocesser och aktuell teknologi inom ljud- och/eller bildområdet
Urval
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningsperiod
-
Start vecka 35
Studietakt
50%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3EBG
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen med ett av följande huvudområden: musik, ljud- och musikproduktion, komposition, bildproduktion, audiovisuell produktion, grafisk design eller lärarexamen med inriktning mot medieproduktion eller kandidatexamen omfattande 180 hp samt dokumenterad kunskap om och erfarenhet av produktionsprocesser och aktuell teknologi inom ljud- och/eller bildområdet
Urval
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Daniel Fredriksson