Utbildningsprogram HMASA

Magisterprogram i Audiovisuella Studier

Den enda utbildningen i sitt slag som ger dig möjlighet till fördjupning inom audiovisuella studier. Områden såsom ljud, musik, foto och rörlig bild är en del av utbildningen.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Vi ser det audiovisuella i film och television, vi ser det i nya interaktiva lösningar för webben och i datorspelen men även i musikbranschen. Ljud och bild i samverkan, även kallat auditivt och visuellt, som präglar vårt mediesamhälle mer och mer. Vi kallar det med ett gemensamt begrepp för audiovisuellt.

Vårt magisterprogram är det enda i sitt slag i Sverige. Där erbjuder vi dig möjligheter till fördjupning och nya perspektiv bortom teori och praktik, konstnärligt och vetenskapligt.

Utbildningens innehåll

Programmet går på två terminer med fyra delkurser. Det tar dig från en introduktion till området, via egen produktion och fördjupning i egenhändigt valda produktionsmetoder, med fördjupning i vetenskaplig teori och metod inom området, till ett examensarbete. Här har den studerande stora möjligheter att påverka och välja inriktning på sin produktion. Efter fullföljt program kan du ansöka om en filosofie magisterexamen i audiovisuella studier.

  • Audiovisuella studier: Kunskapsproduktion och gestaltning, 15 hp
  • Audiovisuella produktionsprocesser, 15 hp
  • Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  • Magisterexamensarbete i Audiovisuella studier, 22,5 hp

Samtliga kurser tillhör avancerad nivå 1 och ingår i huvudområdet Audiovisuella studier.

Undervisningsformen inkluderar campusförlagd undervisning och handledning kombinerat med webbaserad undervisning. Vissa examinerande moment kräver närvaro vid campus.

Vad blir du efter utbildningen?

Audiovisuella studier är programmet för dig som har ett stort intresse för det audiovisuella området, konstnärlig och teknisk erfarenhet samt en kandidatexamen inom ljud- och musikområdet och/eller foto- och rörlig-bildområdena och vill fördjupa och vidareutveckla kunskaperna till en personligt unik kunskapsprofil.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Programmet förbereder dig inför fortsatt verksamhet inom medieindustrin, inom forskning vid universitet eller lärarverksamhet.

Examen

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Audiovisuella Studier.

Senast granskad: