Forskning om kultur och samhälle

Vi fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor och perspektiv. Genom vår forskning kan vi bättre tolka och förklara komplexa sammanhang som rör ekonomi, arbetsliv, demokrati, kultur, religion, historia, audiovisualitet och turism.

Här är forskning som bedrivs inom institutionen för kultur och samhälle.

Forskargrupper

Mer forskning inom institutionen

Proprefekt humaniora och samhällsvetenskap
Proprefekt medier

Här finns kurser och program på grund och avancerad nivå som erbjuds inom institutionen för kultur och samhälle: