Forskning om kultur och samhälle

Vi fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor och perspektiv. Genom vår forskning kan vi bättre tolka och förklara komplexa sammanhang som rör ekonomi, arbetsliv, demokrati, kultur, religion, historia, audiovisualitet och turism.