Forskning om kultur och samhälle

Vi fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor och perspektiv. Genom vår forskning kan vi bättre tolka och förklara komplexa sammanhang som rör ekonomi, arbetsliv, demokrati, kultur, religion, historia, audiovisualitet och turism.

Forskningsprojekt

Ledning och medarbetare inom institutionen

Proprefekt humaniora och samhällsvetenskap
Proprefekt medier

Publikationer

Kurser och program inom institutionen

Här finns kurser och program på grund och avancerad nivå som erbjuds inom institutionen för kultur och samhälle: