Experter på Högskolan Dalarna

Här hittar du forskare som ur en mängd olika perspektiv kan analysera och kommentera såväl dagspolitiska händelser som större skeenden.

Artificiell intelligens

Experter som kan svara på frågor och kommentera utvecklingen av artificiell intelligens.

Experter om artificiell intelligens

Covid-19 

Experter om hur människor och samhället påverkas av pandemin och covid-19.

Experter om covid-19

Demokrati och val

Experter som ur olika perspektiv kan analysera och kommentera såväl dagspolitiska händelser som större skeenden.

Experter om demokrati och val

Energi

Experter som kan svara på frågor om bland annat energiomställning/energieffektivisering, energisystem och förnybar energi.

Experter om energi

EU

Experter som kan förklara och kommentera frågor kopplade till EU:s politiska system och organisation, samt hur kriget i Ukraina påverkar EU-politiken.

Experter om EU

Folkhälsa och träning

"Hur kommer vi att träna i framtiden?"

Experter om folkhälsa och träning 

Kriget i Ukraina

Experter som kan kommentera utvecklingen av kriget i Ukraina och dess konsekvenser. Exempelvis om den politiska utvecklingen sedan självständigheten 1991 eller aktuella händelser som flyktingmottagande i skolan.

Experter om kriget i Ukraina

Omsorg och sjukvård

Experter inom omvårdnad, förlossningsvård, socialt arbete, idrotts- och hälsovetenskap och medicinsk vetenskap.

Experter inom omsorg och sjukvård

 

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: