Experter om kriget i Ukraina

Här finns kontaktuppgifter till Högskolan Dalarnas experter som kan kommentera utvecklingen av kriget i Ukraina och dess konsekvenser. Exempelvis om den politiska utvecklingen sedan självständigheten 1991 eller aktuella händelser som flyktingmottagande i skolan.

Politiska utvecklingen i Ukraina

Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna, har studerat den politiska utvecklingen i Ukraina under många år. Han har bland annat skrivit en rapport med förslag på hur Ukraina bör förändra sin konstitution för att underlätta demokratiutveckling.

Kontakt
Thomas Sedelius
Professor statsvetenskap

 


EU:s betydelse för Ukraina

Mats Öhlén, universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna har studerat den politiska utvecklingen inom tidigare kommunistiskt styrda länder i Central- och Östeuropa. Särskilt fokus har legat på vilken roll EU har spelat för utveckling mot demokrati och stabila marknadsekonomier. Mats doktorsavhandling fokuserar mer specifikt på hur internationella kontakter mellan politiska partier inom EU och partier inom länderna i Central- och Östeuropa kan ha en indirekt bidragande effekt till demokratisering och EU-medlemskap.

Kontakt
Mats Öhlén
Universitetslektor statsvetenskap

 


Historisk bakgrund

Anders Blomqvist kan svara på samtida skeenden utifrån historisk bakgrund rörande Ryssland, Ukraina, Ungern, Rumänien och Moldavien, speciellt med inriktning mot minoritetsfrågor.

Kontakt
Anders Blomqvist
Universitetslektor historia

 


Närliggande länder och ryska minoriteter

Kjetil Duvold, docent i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna har studerat den politiska utvecklingen i tidigare Sovjetunionen med tonvikt på ryska minoriteter utanför Ryssland, särskilt i Baltikum. Han har nyligen skrivit en bok om politisk kultur i Baltikum, som bland annat fokuserar på nationsbyggande i spänningsfältet mellan europeisk integration och Rysslands återkomst under Putin.

Presidents between national unity and ethnic divisions: public trust across the Baltic states, Kjetil Duvold och Thomas Sedelius, Journal of Baltic Studies 2022

Political Culture in the Baltic States: Between National and European Integration, Kjetil Duvold, Sten Berglund & Joakim Ekman, Cham: Palgrave Macmillan 2020

 


Ukrainska flyktingar i svenska skolan

Madeleine Michaëlsson, är universitetslektor i pedagogiskt arbete och kan svara på frågor som rör skolan och det regionala mottagandet i Dalarna av flyktingar från Ukraina. Exempelvis om skolgång och lärande för nyanlända elever eller hur vuxna som är utbildade till lärare i Ukraina kan få svensk lärarbehörighet.

Kontakt
Madeleine Michaëlsson
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: