Madeleine Michaëlsson

Personlig presentation av Madeleine Michaëlsson

Docent Utbildningsvetenskap inriktning pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Som lektor i pedagogiskt arbete och ledare för forskningsgruppen Utbildningshistoria arbetar jag bland annat med att utveckla och bedriva forskning om resurser i utbildningssystemet. Jag är också engagerad i undervisning och handledning av studenter.

Andra profilsidor

Undervisning

I mitt arbete har jag förmånen att träffa studenter och doktorander genom undervisning och handledning. Jag har också engagerat mig i frågor som berör studenternas arbetssituation ur ett mer övergripande perspektiv, bland annat som ledamot i Arbetsgruppen för rättssäker examination vid Uppsala universitet, medverkat i dyslexiprojekt (se nedan), bedrivit högskolepedagogiska studier, samt i nära studentsamverkan arbetat med riktlinjer för AI i undervisning.

Högskolepedagogiskt stöd för handledning av studenter med dyslexi [länk kontrollerad 2024-01-31]:

https://youtu.be/Zahu5WO-WUQ 

Filmen producerades i samarbete med Avdelningen för kvalitetsutveckling vid Uppsala universitet, Samordnaren för studenter med funktionshinder, samt Studentföreningen Dyslektikerna och finansierades av Rådet för lika villkor.

Kursansvar

Forskning

Följ gärna min forskning via länkarna till Orcid och ResearchGate ovan eller länkarna till DiVA nedan.

 

Publikationer