Malin Kull

Personlig presentation av Malin Kull

Kommunikatör
Avdelningen för kommunikation Verksamhetsstödet

I min roll som forskningskommunikatör arbetar jag för att göra högskolans forskning synlig och stärka bilden av ett forskande lärosäte med hög kvalitet. Det gör jag genom att vara ett stöd i att planera och genomföra övergripande populärvetenskaplig kommunikation inom högskolans forskning.

Andra profilsidor