Forskarutbildning

Vi erbjuder utbildningar på forskarnivå där du som forskarstuderande får möjlighet att utvecklas i en kreativ och stark forskningsmiljö.

Utbilda dig till forskare

Person looking through window

Forskarutbildningen ger dig som doktorand en möjlighet att fördjupa dig i ett specifikt ämne. Utbildningen tränar dig i ett vetenskapligt förhållningssätt där du får övning i att formulera problem och kritiskt bedöma forskningsprocessens alla moment.

Efter forskarutbildningen har du en djupare förståelse av ditt ämnesområde och är redo att självständigt kunna bedriva forskning.

Forskarutbildningen är en viktig del av högskolans uppdrag och du kommer att vara en del av forskningsarbetet vid Högskolan Dalarna.

Kurser inom forskarutbildningen

Utbildningen består av kurser, seminarier, konferenser samt egen forskning med stöd av handledare. Detta leder dig fram till en licentiatexamen med 120 högskolepoäng eller en doktorsexamen med 240 högskolepoäng.

Kurser på forskarnivå

Disputationer

För en doktorsexamen avslutas utbildningen på forskarnivå med en disputation. Doktoranden försvarar sin doktorsavhandling och en opponent granskar avhandlingen och diskuterar forskningen med doktoranden. 

Avhandlingar av doktorander som har disputerat på Högskolan Dalarna

Kontakt

Märet Brunnstedt
mba@du.se
Samordnare forskarutbildning