Forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Vill du bli doktorand och forska i en tvärvetenskaplig miljö? Sök till denna forskarutbildning och bidra till en kunskapsutveckling inom hälso- och välfärdssektorn.

Forskarutbildningen i ämnet vårdvetenskap inom området hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik syftar till att utveckla doktoranders förmåga och färdigheter i att ta fram underlag för evidensbaserad kunskap, hur kunskap kan implementeras i hälso- och välfärdssektorn, och hur tillämpningen kan utvärderas.

Forskarutbildningsämnet vårdvetenskap

Utbildningen leder till en licentiatexamen eller doktorsexamen i vårdvetenskap som är ett tvärdisciplinärt ämne där forskningen rör:

  • hälsorelaterade behov och problem
  • processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk, psykisk och social hälsa och ohälsa i olika sammanhang och miljöer.

Studieområdet är brett och kan till exempel omfatta hälsa och livskvalitet hos personer och deras anhöriga, upplevelser av vård, omsorg eller stöd, effekter av insatser, vård- och omsorgspersonalens situation samt hälso- och sjukvårdens eller omsorgens organisering och ledning. 

Området hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

Området hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik omfattar individens och samhällets insatser för att främja människors hälsa och sociala villkor samt utveckling av hälso- och välfärdsarbete. Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete innebär att bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap vägs samman med professionell erfarenhet och den enskilde brukarens/klientens/patientens situation, erfarenhet och önskemål vid beslut om insatser.

Forskarutbildningen är främst riktad mot den forskning som bedrivs i fyra tvärdisciplinära forskningscentra:

Mål för utbildningen

Utbildningen leder till en licentiatexamen eller doktorsexamen i vårdvetenskap.

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning. Den ger också en specialistkunskap inom ett specifikt forskningsområde.  Forskarutbildningen inom området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik syftar till att utveckla doktorandernas kompetens att ta fram underlag för evidensbaserad kunskap och fylla identifierade kunskapsluckor, genom:

  • originalstudier
  • sammanställning och kritisk granskning av identifierad vetenskaplig kunskap
  • implementering av evidensbaserad kunskap i hälso- och välfärdssektorn
  • utvärdering av tillämpningen.

Forskarutbildningen syftar alltså till att utveckla doktorandernas kompetens att ta fram underlag för evidensbaserad kunskap och fylla identifierade kunskapsluckor.

Ansökan

Lediga doktorandtjänster annonseras under lediga jobb på vår webbplats. Ansökan kan också ske genom att du har intyg på finansiering via extern arbetsgivare. Det ska motsvarande två års forskarutbildning på heltid till licentiatexamen eller fyra års forskarutbildning på heltid till doktorsexamen. 

Lediga jobb

Doktorander inom forskarutbildningen

Ulrica Andersson
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Maria Ayoub
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Amanda Jacobsen
Doktorand vårdvetenskap
Amanda Jones
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Erika Klockar
Doktorand vårdvetenskap
Linnea McCarthy
Doktorand vårdvetenskap
Elin Mauritzson
Doktorand vårdvetenskap
Sara Melander
Doktorand vårdvetenskap
Jerry Norlin
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Christine Persson
Doktorand vårdvetenskap
Sekai Chenai Mathabire Rücker
Doktorand vårdvetenskap
Doktorand vårdvetenskap
Sandra Saade
Doktorand vårdvetenskap
Karin Sandberg
Doktorand vårdvetenskap
Helene Sedelius
Doktorand vårdvetenskap
Jennie Silverplats
Doktorand vårdvetenskap
David Summermatter
Doktorand vårdvetenskap
Jens Westergren
Doktorand vårdvetenskap
Douglas Åhlfeldt
Doktorand vårdvetenskap (Tjänstledig)
Olivia Örtlund
Doktorand vårdvetenskap

 

Obligatoriska forskarutbildningskurser

7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
HT 2024 (vecka 36), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
HT 2024 (vecka 36), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
Termin:
HT24
Startvecka:
v36, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
HTVV3KRN
Behörighetskrav:
  • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Person som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn/Canvas), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.
VT 2025 (vecka 14), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
VT 2025 (vecka 14), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
Termin:
VT25
Startvecka:
v14, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTVV3KFZ
Behörighetskrav:
  • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

HT 2024 (vecka 46), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
HT 2024 (vecka 46), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
Termin:
HT24
Startvecka:
v46, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
HTVV3KFY
Behörighetskrav:
  • Behörig att antas till kursen är den som har grundläggande behörighet till forskarutbildning. Doktorand som inte är antagen vid någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningar antas i mån av plats.
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

7,5 högskolepoäng, Forskarnivå
VT 2025 (vecka 4), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
VT 2025 (vecka 4), 50%
Distans, Flexibel (Falun), på Engelska
Termin:
VT25
Startvecka:
v4, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Anmälningskod:
VTPA3KRS
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning
Nätbaserad utbildning
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn/Canvas), som att hitta information samt kunna lämna in filer.

Senast granskad:
Kontakter
Anna Ehrenberg
Professor omvårdnad
Ämnesföreträdare i vårdvetenskap
Renée Flacking
Professor pediatrisk omvårdnad
Studierektor för forskarutbildningen i vårdvetenskap
Fatumo Osman
Docent, biträdande studierektor med ansvar för kurser i forskarutbildningen i vårdvetenskap
Forskarutbildningssamordnare
För doktorander och handledare

Här får du som doktorand och handledare stöd och vägledning i forskarutbildningen. Här finns också utbildningens studieplaner.

Vägledning i forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik

 

Senast granskad: