Linnea McCarthy

Personlig presentation av Linnea McCarthy

Jag är doktorand i forskningsprojektet SELMA som undersöker ett arbetssätt som stödjer egenvård hos personer som haft stroke. Mitt arbete fokuserar på det sociala stödet och de närståendes betydelse för egenvården i rehabiliteringsfasen. 

Bakgrund

Min grundutbildning till sjukgymnast läste jag vid Linköpings universitet 2006-2010 med fördjupning om barn och habilitering. Samtidigt var jag landslagsaktiv inom orientering. Några år senare tog jag en masterexamen i performance psychology vid University of Edinburgh (2012-2013). Min masteruppsats var en intervjustudie om stress och återhämtning hos elitaktiva orienterare. 

Undervisning

Jag har undervisat på Högskolan Dalarna sedan 2016, främst inom anatomi och fysiologi. Jag har även varit biträdande ämnesföreträdare, facklig representant och ordförande i styrgruppen för Nationella nätverket för medicinsk vetenskap i sjuksköterskeprogrammet. 

Forskning

Från och med hösten 2022 är jag doktorand i SELMA-projektet (Self-management i stroke-rehabilitering). Fokus för mitt licenciatprojekt är socialt stöd och närståendes betydelse i egenvården efter stroke. Jag har varit med i SELMA som projektkoordinator sedan starten 2020 samt varit involverad i andra forskningsprojekt på Högskolan Dalarna, bland annat ett projekt som utvärderar införandet av det mobila teamet i sjukvården i Hedemora-Avesta-Långshyttan. 

Forskningsprojekt