David Summermatter

Personlig presentation av David Summermatter

Doktorand vårdvetenskap
Avdelningen för omvårdnad Institutionen för hälsa och välfärd

Mitt forskningsområde är prehospital sjukvård och mitt avhandlingsarbete handlar om skillnader i mortalitet och sjuklighet hos patienter som drabbas av ett tidskritisk tillstånd mellan mark- och luftburen ambulanssjukvård.

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag har en bakgrund som sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård och har varit verksamhetsutvecklare för ambulanssjukvården Dalarna.