Jerry Norlin

Personlig presentation av Jerry Norlin

Doktorand vårdvetenskap
Socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Jag är doktorand i projektet "Causes and Actions of Late-life Loneliness" (CALL) som syftar till att bidra med ny kunskap om sociala riskfaktorer för ensamhet samt utforska vilka interventioner och åtgärder som kan minska ensamhet hos äldre personer.

Andra profilsidor

Bakgrund

Efter att jag tagit ut min socionomexamen vid Högskolan Dalarna studerade jag vidare till magister i Socialt arbete vid samma lärosäte. Efter en praktikperiod på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering tändes mitt intresse för evidensbaserad praktik och forskning inom det området som Högskolan Dalarnas forskarutbildning har som profil: Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Sedan oktober 2021 är jag antagen som doktorand i ämnet Vårdvetenskap där min doktorsavhandling handlar om riskfaktorer och interventioner för att minska ensamhet hos äldre.

 

Undervisning

Min undervisning vid Högskolan Dalarna är för tillfället främst fokuserad mot vetenskaplig metod, där mest tyngd ligger på undervisning om kvantitativ metod på socionomprogrammet.

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer