Olivia Örtlund

Personlig presentation av Olivia Örtlund

Universitetsadjunkt omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer