Högskolan Dalarna - Startsida

Nyheter

Hur påverkas vården av klimatförändringarna?
Hälso- och sjukvården står inför nya utmaningar. Klimatförändringarna påverkar redan i dag människors hälsa och kommer att vara en bidragande faktor för hur vården ska utformas i framtiden.
Fler nyheter