du.se

Nyheter

Forskare på Högskolan Dalarna ska undersöka möjligheten att bygga stora solvärmefält i kombination med så kallade groplager som kan lagra värme från sommar till vinter. Energimyndigheten har beviljat 2,8 miljoner kronor till projektet.
Högskolan Dalarna och Röda Korsets Högskola har tecknat en överenskommelse om samarbete inom utbildning på forskarnivå. Överenskommelsen gäller från 1 september och syftar till att stimulera forskningssamarbete och öka den gemensamma konkurrenskraften för att attrahera externa forskningsmedel.
Fler nyheter