Nyheter

15 875 studenter antagna inför hösten
Idag skickas antagningsbesked till blivande högskolestudenter ut. Högskolan Dalarna ökar antalet antagna med cirka 40% och 15 875 studenter har antagits. – Det här är fantastiska siffror att ta del av ...
Vi blir fler – rekordmånga sökande och utökat antal platser
Antalet sökande till högskolestudier ökar. Dessutom som en följd av coronapandemin stärker regeringen upp med fler utbildningsplatser inom områden som välfärden och arbetsmarknaden behöver – sjuksköterskor, ...
Sveriges första högskoleutbildning i ”Gestaltad Livsmiljö” startar hos oss i höst
– Det här blir en intressant kurs med ett rikt innehåll, en kurs som ger studenterna en bred insikt i hur gestaltning, analys och förvaltning berikar förståelsen for vara miljöer, säger Tina Wik, professor ...
Forskningsprojekt ”Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer och arbetsmiljöer” beviljas forskningsmedel
Alexis Rydells forskningsprojekt tilldelas 4 486 000 kronor från AFA Försäkring som stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa.
Hur påverkar artificiell intelligens (AI) våra städer i framtiden?
Var skulle du bo om du inte behövt arbeta? Det är en frågeställning som Arend Hintze, professor i mikrodataanalys på Högskolan Dalarna lyfter i samband med sin artikel om framtidens städer och AI´s potentiella ...