du.se

Nyheter

Forskning visar att den ofrivilliga ensamheten ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression och självmordstankar för framför allt kvinnliga omsorgsgivare, då fler kvinnor än män ger anhörigomsorg.

Forskare från Högskolan Dalarna ska undersöka svensk ulls hållbarhet genom att analysera värdekedjan från sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Det är ett omfattande samarbete med branschens aktörer som ska kasta ljus över svensk ull generellt och ull från Dalarna i synnerhet.

Den nya antologin ”Musik - musikproduktion – musikbranschen” belyser det snabba förändringstempo som präglar dagens musikscen genom tretton djupgående kapitel från forskare inom olika fält av musikproduktion. Antologin är redigerad av universitetslektor Thomas Florén vid Högskolan Dalarna.

Till nyhetsarkivet