Högskolan Dalarna - Startsida

Nyheter

Nu är gymnasieforskarskolan i gång och under en vecka får elever från naturvetenskapliga och tekniska program prova på forskaryrket tillsammans med handledare från Högskolan Dalarna.
Uppfattningar om religion pendlar mellan ytterligheter. Å ena sidan uppfattas religion som en god civilisatorisk kraft som kan bidra till ett gemensamt samhällsbygge. Å andra sidan som konfliktdrivande och bidragande till separatism och extremism.
Under högsäsong femdubblas antalet invånare i Sälen. Det påverkar miljön, det lokala samhället och skapar stora transportutmaningar. I ett forskningsprojekt har forskare tagit hjälp av lokalinvånare, turister och företag i Sälen för att hitta hållbara lösningar.
Fler nyheter