Högskolan Dalarna - Startsida

Nyheter

I dagarna har två ceremonier ägt rum på Högskolan Dalarna. Avslutningsceremonin, där programstudenter tackats av, och välkomstceremonin, där nya och gamla studenter hälsas välkomna till vårterminen.
Högskolan Dalarna är ny medlem i Global Challenges University Alliance (GCUA), som är ett nätverk för doktorander och doktorandhandledare. Nätverket består av universitet från hela världen med en gemensam vision om att bidra till hållbar och global utveckling, helt i linje med Agenda 2030.
Högskolan Dalarna har tillsammans med Uppsala universitet (ledare av centrat), Karlstads universitet, Mälardalens högskola, RISE Research Institutes of Sweden AB och Sveriges lantbruksuniversitet beviljats ett femårigt anslag från Energimyndigheten för att bilda kompetenscentrum för solel.
Högskolan Dalarna har fått 3 miljoner till ett nytt forskningsprojekt, som ska undersöka hur planering, utformning och behov av byggda miljöer kan stödja rehabiliteringen för patienter med stroke – från sjukhuset till hemmet.
Fler nyheter