Högskolan Dalarna - Startsida

Nyheter

Osäkra aborter är en av de vanligaste dödsorsakerna
Så ser det ut för kvinnor i fertil ålder i låginkomstländer. Nu ska forskare på Högskolan Dalarna kartlägga kvinnors sjuklighet och dödlighet i relation till abort i Somaliland – syftet är att bidra till ...
Stort forskningsprojekt om förskoleklassen
Vetenskapsrådet har beviljat Högskolan Dalarna nästan 6 miljoner kronor för ett fyraårigt forskningsprojekt med titeln: Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom ...
Fler nyheter