du.se

Nyheter

Camilla Udo är ny professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna. Med inriktning på forskning om psykosocialt stöd till enskilda och barn med deras familjer, förmedlar hon värdefulla insikter om individens relationer och rättigheter inom socialt arbete.

Högskolan Dalarna och Aspira Medical har inlett ett Knowledge Transfer Partnership (KTP)-projekt. Projektet syftar till att utveckla och genomföra en strategi- och affärsutvecklingsplan för en ny medicinteknisk apparat som använder artificiell intelligens för att administrera syrgas.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) meddelade den 13 december att de beslutat att inte återinrätta Högskolan Dalarnas examenstillstånd för förskollärare.  

Till nyhetsarkivet