du.se

Nyheter

Hur är städpersonalens arbetsmiljö på hotell? Det undersöker nu forskare på Högskolan Dalarna. För att ta reda på hur det verkligen är observerar forskarna arbetsmiljön genom att de själva går in i rollen som städare.

Regeringen har beslutat om förordnande av ordförande och ledamöter för universitet och högskolor inför den kommande mandatperioden. För Högskolan Dalarna innebär det att fyra av åtta externa ledamöter fortsätter.

Åttondeklassare från Dalarna och Gävleborg samlades under en heldag på Högskolan Dalarna och tävlade i frågor om teknik, naturvetenskap och matematik. Allra bäst gick det för klass 8E från Vasaskolan i Hedemora och för dem väntar nu en resa till rikstävlingen i slutet av maj.

Fler nyheter