Nyheter

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Personer sitter inomhus soffa samtalar
Camilla Udo är ny professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna. Med inriktning på forskning om psykosocialt stöd till enskilda och barn med deras familjer, förmedlar hon värdefulla insikter om individens relationer och rättigheter inom socialt arbete.
Nyhet
Tre kvinnor bredvid varandra i med en tegelvägg som bakgrund.
Under måndagen inleddes vårterminen vid Högskolan Dalarna, totalt började över 7000 studenter sina studier vid Campus Falun, Campus Borlänge och nätbaserat på distans.
Nyhet
Högskolan Dalarna och Aspira Medical har inlett ett Knowledge Transfer Partnership (KTP)-projekt. Projektet syftar till att utveckla och genomföra en strategi- och affärsutvecklingsplan för en ny medicinteknisk apparat som använder artificiell intelligens för att administrera syrgas.
Nyhet
Scen inomhus grupp personer mörkt
En dag fylld med känslor och stolthet när 350 studenter tog sin examen vid Högskolan Dalarna.
Nyhet
Diagram beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) meddelade den 13 december att de beslutat att inte återinrätta Högskolan Dalarnas examenstillstånd för förskollärare.  
Nyhet
Max Véronneau Leksands IF
Högskolan Dalarna och Leksands IF har inlett ett Knowledge Transfer Partnership (KTP) -projekt för att utforska effekterna och det värde som föreningen skapar i Leksand och Dalarna.
Nyhet
Dator bord människor
För att hjälpa unga människor i Ukraina som har påverkats av kriget, kommer Högskolan Dalarna att erbjuda en särskild utbildning till 30 studenter och 10 lärare från tre framstående universitet i landet.
Nyhet
Jörgen Elbe vicerektor forskning och prorektor i vinröd tröja
Regeringen har utsett prorektor Jörgen Elbe till vikarierande rektor under perioden fram till ny rektor är rekryterad.
Nyhet
Kvinna håller bok inomhus
Smärta, både kortvarig och långvarig, utgör en av de vanligaste anledningarna för patienter att söka vård. Veronica Sjöberg har utvecklat en app för behandling, som visualiserar fysisk aktivitet och smärta och som kan leda till ökad fysisk hälsa hos personer med långvarig smärta.
Nyhet
Högskolan Dalarna leder projektet SAFEST, där forskare arbetar för att skapa smarta tekniska lösningar i hemmet. Syftet är att förebygga skador och främja trygghet för äldre.
Nyhet
Ronny Modigs Anna Thörn Maria Jansdotter Samuelsson
Gemensamma satsningar rörande folkhälsa, kompetensförsörjning och upprustning.
Nyhet
Högskolan Dalarna byggnad och grönskande utomhusmiljö på Campus Falun samt busskur
Sedan slutet av 1990-talet har Sveriges miljömålssystem varit en grundsten i nationens strävan mot en hållbar framtid. Trots långvariga ansträngningar har endast 1 av 16 av Sveriges miljömål uppfyllts. Lektor i nationalekonomi belyser behovet av förändring i styrningen.
Nyhet
I en tid då kompetensförsörjning och bristen på kvalificerad arbetskraft är av avgörande betydelse, erbjuder högskolan en plattform för arbetsgivare att interagera med studenter som är på väg att examineras och som letar efter spännande examensarbeten.
Nyhet
Tre personer inomhus kontor
Tre forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna har fått finansiering från forskningsrådet Forte för att genomföra forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Projekten ska pågå fram till 2027 och söker svar på viktiga utmaningar i samhället som påverkar både grupper och enskilda individer.
Nyhet
Student står vid en maskin och skruvar.
Under v.43, får gymnasieelever från tre gymnasium testa på forskaryrket. Gymnasieforskarskolan är en möjlighet för gymnasieelever att under en vecka ingå i en forskargrupp och lösa en uppgift kopplat till exempelvis hållbarhet eller energi, med stöd från forskare, lärare och studenter.
Nyhet
Två personer inomhus restaurangkök
Hur får vi fler att vilja arbeta i köket? Det ska forskare vid Högskolan Dalarna undersöka i en studie som ska ge inblick i arbetsmiljön för kockar och köksanställda på restauranger inom besöksnäringen.
Nyhet
Personer står inomhus pratar
Hur kan vi minska samhällets energianvändning? Hur kan vi säkra kompetensen och behålla nyutexade sjuksköterskor och undersköterskor? Det var några av frågorna som högskolans forskare och externa organisationer diskuterade under mötesplatsen AIMday hållbar framtid.
Nyhet
Dalarna Innovation Days
Välkommen till Dalarna Innovation Days 2023. Den gröna omställningen och vår tids andra stora utmaningar ställer höga krav på både kreativitet och mod. En enda idé eller aktör kan inte lösa alla utmaningar ensam. Därför är det avgörande att vi samlas, utbyter tankar och lär av varandra.
Nyhet
Kvinna håller parfymflaska inomhus
En ny studie inom ramen för det internationella FREIA-projektet, finansierat av EU, har avslöjat att frekvent användning av parfym kan påverka nivåerna av hormonstörande kemikalier hos kvinnor som genomgår provrörsbefruktning.
Nyhet
Grupp människor inomhus.
Sedan 2021 har Högskolan Dalarna haft flest sökande på avancerad nivå av alla svenska lärosäten med antagning till vårterminen.
Nyhet