Nyheter

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Bildmontage av två bilder vägskyltar porträttbild person mörkt långt hår
Vägmärken som är tydliga och synliga är viktiga för en säker och effektiv vägtrafik. De varnar för faror, informerar om regler och ger vägledning. Ny forskning ger insikter om vägmärkens livslängd, synlighet och betydelsen för trafiksäkerheten.
Nyhet
En leende sjuksköterskestudent i bild i en grupp om tre.
I ett forskningsprojekt kommer sjuksköterskors arbetsmiljö och välbefinnande att kartläggas. Syftet är att främja ett hållbart yrkesliv. Projektet finansieras med fem miljoner kronor och målet är att identifiera kritiska friskfaktorer.
Nyhet
Peson med armarna korsade, lutar mot en soffa.
Forskning visar att den ofrivilliga ensamheten ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression och självmordstankar för framför allt kvinnliga omsorgsgivare, då fler kvinnor än män ger anhörigomsorg.
Nyhet
Fårflock ull ladugård halm
Forskare från Högskolan Dalarna ska undersöka svensk ulls hållbarhet genom att analysera värdekedjan från sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Det är ett omfattande samarbete med branschens aktörer som ska kasta ljus över svensk ull generellt och ull från Dalarna i synnerhet.
Nyhet
Bokens framsida.
Den nya antologin ”Musik - musikproduktion – musikbranschen” belyser det snabba förändringstempo som präglar dagens musikscen genom tretton djupgående kapitel från forskare inom olika fält av musikproduktion. Antologin är redigerad av universitetslektor Thomas Florén vid Högskolan Dalarna.
Nyhet
Person står inomhus blont hår glasögon kavaj skjorta fluga
Hur mår personer som lever med och vårdar en partner med demenssjukdom i hemmet? Det har Marcus Falk Johansson fokuserat på i sin avhandling. Genom att förstå anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en partner kan stödet för dem förbättras.
Nyhet
Fler väljer Högskolan Dalarna som sitt förstahandsval i år jämfört med förra året. Andelen som har valt Högskolan Dalarna som sitt förstahandsval ökade med 11 procent.
Nyhet
Man i blå skjorta sitter i mediastudio.
Högskolan Dalarna har nöjet att presentera Rikard Lindell som ny professor i audiovisuella studier. Med sitt engagemang för forskning och undervisning kommer Rikard att bidra till att stärka forskningskompetensen på högskolan och särskilt inom Dalarnas audiovisuella akademi (DAVA).
Nyhet
Äldre personer händer inomhus boll sitter
I ett internationellt samarbete ska forskare öka kunskapen om att förbättra återhämtningen och livskvaliteten för äldre efter en stroke. Projektet strävar efter att stärka egenvården hemma genom att lägga vikt på individens egna förmågor.
Nyhet
Bild med text.
Hur kan Dalarnas energibolag få fler att bidra till den gröna energiomställningen? Och vad kan bolagen själva göra? Det är ett par av frågorna som studenter från Högskolan Dalarna snart ska ta sig an i den andra upplagan av Dalarna 24h Innovation Challenge.
Nyhet
Den 24 mars tillkännagavs vinnarna i olika klasser på Sveriges Kortfilmsfestival. Tidigare studenter från Högskolan Dalarna tog hem fem ärofyllda priser.
Nyhet
Det behövs mer kompetens inom naturvetenskap och teknik. Därför fortsätter Ljungbergsfonden satsningen inom området och investerar 10 850 000 kronor till projektet Teknikerjakten för perioden 2024-2027.
Nyhet
Grusväg bilar vägskylt blå himmel
Nausheen Saeed vid Högskolan Dalarna har forskat om hur användningen av datadrivna metoder kan förbättra vägunderhåll och trafiksäkerhet samtidigt som det möjliggör besparingar och minskar miljöpåverkan från omfattande vägreparationer.
Nyhet
Teknikmässan 2024
Stort intresse när gymnasie- och högstadieelever samlades för att inspireras till en framtid i teknikbranschen.
Nyhet
Högskolan Dalarna är mycket glada att man fått tillstånd att utfärda examen på masternivå inom området turism och hållbar platsutveckling. Examen innefattar huvudområdet turism med kopplingar till frågor som rör hållbarhet i lokalsamhällen.
Nyhet
Representanter för bostadsgarantin.
Studenter som antas till en utbildning vid Högskolan Dalarna blir nu garanterade en bostad. 
Nyhet
Personer sitter inomhus soffa samtalar
Camilla Udo är ny professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna. Med inriktning på forskning om psykosocialt stöd till enskilda och barn med deras familjer, förmedlar hon värdefulla insikter om individens relationer och rättigheter inom socialt arbete.
Nyhet
Tre kvinnor bredvid varandra i med en tegelvägg som bakgrund.
Under måndagen inleddes vårterminen vid Högskolan Dalarna, totalt började över 7000 studenter sina studier vid Campus Falun, Campus Borlänge och nätbaserat på distans.
Nyhet
Högskolan Dalarna och Aspira Medical har inlett ett Knowledge Transfer Partnership (KTP)-projekt. Projektet syftar till att utveckla och genomföra en strategi- och affärsutvecklingsplan för en ny medicinteknisk apparat som använder artificiell intelligens för att administrera syrgas.
Nyhet
Scen inomhus grupp personer mörkt
En dag fylld med känslor och stolthet när 350 studenter tog sin examen vid Högskolan Dalarna.
Nyhet