Nyheter

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Fem studenter som arbetar tillsammans runt ett bord med en dator på.
Under torsdagen kom antagningsbeskedet till de som sökt en utbildning vid någon av Sveriges högskolor eller universitet. Hos Högskolan Dalarna fick 15 778 studenter ett positivt antagningsbesked, en ökning med 17,3 % sett till siffrorna från 2023.
Nyhet
Man i kostym framför trappa.
Regeringen har beslutat att utse Jörgen Elbe som rektor vid Högskolan Dalarna. Jörgen har sedan den 1 december 2023 varit vikarierande rektor vid högskolan.
Nyhet
Montage två bilder byggnad träd utomhus två personer
Ett nytt projekt vid Högskolan Dalarna ska stärka innovation och forskning inom solenergi och batteriteknik. En ny laboratoriemiljö för tillämpad solelteknik och mellanstora batterilager ska byggas och integreras med högskolans befintliga energitekniska resurser.
Nyhet
Maria i biblioteket med en bok i handen.
Avhandlingen "Matematik i förskoleklass. En studie om bedömning och matematikundervisning vid skolstart”, undersöker hur förskoleklassens bedömningspraktik i matematik kan påverka bedömning och matematikundervisning i förskoleklass och hur undervisningen kan utformas för att främja likvärdighet.
Nyhet
Hanna Jonasson
För första gången i historien har Högskolan Dalarna delat ut en pol. kand-examen. Det är studenten Hanna Jonasson som markerar den historiska milstolpen.
Nyhet
Person står inomhus långt ljust hår glasögon kavaj håller bok
Att följa riktlinjer för hjärt-lungräddning kan vara skillnaden mellan liv och död för patienter med hjärtstopp. Jennie Silverplats har undersökt sjukvårdspersonalens kompetens i hjärt-lungräddning (HLR) och följsamheten till initiala riktlinjer för hjärt-lungräddning på sjukhus.
Nyhet
En modell över flera småhus
Under tre dagar har gymnasieelever från Falu Frigymnasium och Mora gymnasium fått testa på forskaryrket. Målet med Gymnasieforskarskolan är att eleverna ska få ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik och på sikt främja utveckling och tillväxt i regionen.
Nyhet
Hockeyspelare Leksands IF
Leksands IF:s samhällspåverkan och ekonomiska bidrag kartlagda i ny studie från Högskolan Dalarna.
Nyhet
Person står inomhus mörk långt hår mörk kavak vit blus
I en nyligen publicerad avhandling presenterar Paria Sadeghian metoder för att förstå mänsklig rörlighet och transport med hjälp av GPS-spårningsdata.
Nyhet
Guide arena. Publik.
Nästan 900 studenter avslutade idag sina studier vid Högskolan Dalarna. Ceremonin, fylld med musik, inspirerande tal och diplomutdelning, markerade en milstolpe i deras liv och öppnade dörren till en ljus framtid.
Nyhet
Bildmontage av två bilder vägskyltar porträttbild person mörkt långt hår
Vägmärken som är tydliga och synliga är viktiga för en säker och effektiv vägtrafik. De varnar för faror, informerar om regler och ger vägledning. Ny forskning ger insikter om vägmärkens livslängd, synlighet och betydelsen för trafiksäkerheten.
Nyhet
En leende sjuksköterskestudent i bild i en grupp om tre.
I ett forskningsprojekt kommer sjuksköterskors arbetsmiljö och välbefinnande att kartläggas. Syftet är att främja ett hållbart yrkesliv. Projektet finansieras med fem miljoner kronor och målet är att identifiera kritiska friskfaktorer.
Nyhet
Peson med armarna korsade, lutar mot en soffa.
Forskning visar att den ofrivilliga ensamheten ökar när allt fler äldre vårdar sin partner. Ensamheten leder i sin tur till bland annat en högre risk för depression och självmordstankar för framför allt kvinnliga omsorgsgivare, då fler kvinnor än män ger anhörigomsorg.
Nyhet
Fårflock ull ladugård halm
Forskare från Högskolan Dalarna ska undersöka svensk ulls hållbarhet genom att analysera värdekedjan från sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Det är ett omfattande samarbete med branschens aktörer som ska kasta ljus över svensk ull generellt och ull från Dalarna i synnerhet.
Nyhet
Bokens framsida.
Den nya antologin ”Musik - musikproduktion – musikbranschen” belyser det snabba förändringstempo som präglar dagens musikscen genom tretton djupgående kapitel från forskare inom olika fält av musikproduktion. Antologin är redigerad av universitetslektor Thomas Florén vid Högskolan Dalarna.
Nyhet
Person står inomhus blont hår glasögon kavaj skjorta fluga
Hur mår personer som lever med och vårdar en partner med demenssjukdom i hemmet? Det har Marcus Falk Johansson fokuserat på i sin avhandling. Genom att förstå anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en partner kan stödet för dem förbättras.
Nyhet
Fler väljer Högskolan Dalarna som sitt förstahandsval i år jämfört med förra året. Andelen som har valt Högskolan Dalarna som sitt förstahandsval ökade med 11 procent.
Nyhet
Man i blå skjorta sitter i mediastudio.
Högskolan Dalarna har nöjet att presentera Rikard Lindell som ny professor i audiovisuella studier. Med sitt engagemang för forskning och undervisning kommer Rikard att bidra till att stärka forskningskompetensen på högskolan och särskilt inom Dalarnas audiovisuella akademi (DAVA).
Nyhet
Äldre personer händer inomhus boll sitter
I ett internationellt samarbete ska forskare öka kunskapen om att förbättra återhämtningen och livskvaliteten för äldre efter en stroke. Projektet strävar efter att stärka egenvården hemma genom att lägga vikt på individens egna förmågor.
Nyhet
Bild med text.
Hur kan Dalarnas energibolag få fler att bidra till den gröna energiomställningen? Och vad kan bolagen själva göra? Det är ett par av frågorna som studenter från Högskolan Dalarna snart ska ta sig an i den andra upplagan av Dalarna 24h Innovation Challenge.
Nyhet