Hållbar utveckling

Högskolan Dalarna har unika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Vi utbildar kommande generationers samhällsmedborgare, beslutsfattare och entreprenörer, vi tar fram ny kunskap och vi kan i samverkan med företag och organisationer skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling.

Mål och resultat

Målen för hållbar utveckling är ett viktigt verktyg för Högskolan Dalarnas arbete i frågor som rör internationalisering, jämställdhet och lika villkor samt miljö och klimat. Här kan du ta del av våra mål och uppföljningen av hur målen förverkligas.

Till sidan Mål och resultat

Miljö och klimat

Högskolan Dalarna har en betydelsefull roll i arbetet för en bättre miljö och för att motverka klimatförändringarna. Vi kan bidra genom vår forskning, undervisning och samverkan, men vi behöver också bidra genom att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet.

Till sidan Miljö och klimat

Internationalisering 

Vi eftersträvar ett starkt internationellt perspektiv och har samarbeten inom utbildning och forskning över hela världen.

Till sidan Internationalisering

Jämställdhet och lika villkor

Lika villkor grundar sig i principen om allas lika värde. Likabehandling, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är exempel på olika perspektiv i arbetet, som omfattar både studenter och anställda.

Till sidan Jämställdhet och lika villkor

Utbildning för hållbar utveckling

Alla studenter som tar en examen hos oss ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja hållbar utveckling och ta aktivt ansvar i yrkesliv och samhällsliv.

Till sidan Utbildning för hållbar utveckling

Forskningskollegiet RECAST

För att stimulera till forskning som kan bidra till en hållbar utveckling har Högskolan Dalarna startat Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST).

Till sidan för RECAST

Kompetensutveckling och stipendier

Läs mer om hur du som student och medarbetare kan utveckla din kompetens, genom kurser och med stöd av stipendier. 

Till sidan Kompetensutveckling och stipendier

Rådet för hållbar utveckling

Rådet för hållbar utveckling ska stimulera till engagemang, vara rådgivande och följa upp arbetet i frågor som rör jämställdhet, lika villkor, internationalisering, miljö och klimat.

Till sidan Rådet för hållbar utveckling

Aktuellt

På medarbetarwebben hittar du nyheter och aktuella evenemang med kopplingar till hållbarhetsfrågorna.

Till sidan Hållbar utveckling på medarbetarwebben

 

Senast granskad:
Kontakt
Rådet för hållbar utveckling
Senast granskad: