Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST)

För att stimulera till forskning som kan bidra till en hållbar utveckling har Högskolan Dalarna startat Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST).

Om RECAST

RECAST är ett forum där forskare och doktorander från alla discipliner möts för att diskutera forskning om hållbarhet, dela kunskap, utveckla tvärvetenskapliga samarbeten, bredda sina nätverk och finna nya samarbetspartner. RECAST är öppet för alla som är intresserade av forskningens roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

RECAST:s seminarier genomförs på engelska. Om du är intresserad av att få kontinuerlig information om seminarierna och andra aktiviteter, kontakta gärna Farhana Borg, fbr@du.se.

RECAST-seminarier

26 oktober: Tvärvetenskapliga forskarnätverk

Välkommen till ett seminarium på temat ”tvärvetenskapliga forskarnätverk” där vi delar tidigare erfarenheter och får inspiration till nya forskningssamarbeten, både inom Högskolan Dalarna och internationellt.

Under seminariet lyssnar vi till 10 presentationer där forskare delar med sig av sina erfarenheter från de projekt som år 2020 tilldelades anslag för tvärvetenskapliga forskarnätverk vid Högskolan Dalarna, se programmet (pdf) för ytterligare information.

Seminariet tar sin utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Där betonas lärosätenas aktiva engagemang för att främja tvärvetenskapliga vetenskapliga nätverk i syfte att ta itu med globala utmaningar som rör miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor. Arrangerar gör RECAST med stöd från Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling. Seminariet genomförs på engelska.

Tid: Torsdag 26 oktober kl. 08:30-12:30

Plats: E151, Campus Falun

Anmälan: Om du vill äta lunch måste du anmäla det, en inbjudan med möjlighet till registrering kommer att finnas tillgänglig senast i början oktober 2023.

Tidigare RECAST-seminarier

Forskningsfinansiärer

På medarbetarwebben hittar du en sammanställning av forskningsfinansiärer samt vägledning för dig som söker externa medel

Extern forskningsfinansiering

Publikationer

Här samlas de publikationer som i DiVA har kategoriserats under RECAST

Projekt

Högskolan driver flera projekt som rör hållbar utveckling ur olika perspektiv

Sök forskningsprojekt - Högskolan Dalarna (du.se)

Senast granskad:
Kontakt
Professor företagsekonomi
Prorektor
Kontakt
Farhana Borg
Docent pedagogiskt arbete
Samordnare RECAST och representant i rådet för hållbar utveckling
Kommande RECAST-seminarier

26 oktober, 08:30-12:30: Tvärvetenskapliga forskarnätverk

Senast granskad: