Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST)

För att stimulera till forskning som kan bidra till en hållbar utveckling har Högskolan Dalarna startat Research Collegium for the Advancement of Sustainability (RECAST).

Om RECAST

RECAST är ett forum där forskare och doktorander från alla discipliner möts för att diskutera forskning om hållbarhet, dela kunskap, utveckla tvärvetenskapliga samarbeten, bredda sina nätverk och finna nya samarbetspartner. RECAST är öppet för alla som är intresserade av forskningens roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

RECAST:s seminarier genomförs på engelska. Om du är intresserad av att få kontinuerlig information om seminarierna och andra aktiviteter, kontakta gärna Anton Grenholm, agr@du.se.

RECAST-seminarier

18 april: SNS Beredskapskommission

De globala säkerhetsutmaningar vi upplever idag gör att Sverige behöver stärka sin totalförsvarsförmåga. Såväl klimatförändringarna som risken för nya pandemier understryker ytterligare vikten av en robust beredskap. För att bygga upp och upprätthålla ett motståndskraftigt samhälle behövs en god samverkan mellan offentliga och privata aktörer liksom med civilsamhället. För att möta upp mot detta har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) 2024 startat ett treårigt forskningsprojekt inriktat på kris- och beredskapsfrågor – SNS Beredskapskommission.

I projektet ska man analysera hur man kan etablera och upprätthålla en beredskap som är samhällsekonomiskt effektiv. Knuten till projektet finns en forskargrupp med bland andra Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Örebro universitet, och Lena Nerhagen, doktor i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna. Vid seminariet kommer de att presentera gruppens arbete och hur det förhåller sig till tidigare forskning och till pågående förändringar av svensk försvarsberedskap. Seminariet genomförs på engelska. Läs en längre beskrivning av forskargruppens arbete (pdf)

Tid: Torsdag 18 april kl. 13:00-15:00

Plats: F134, Campus Falun, eller zoom (länk)

Kontakt: Lena Nerhagen, lnh@du.se

Tidigare RECAST-seminarier

Läs sammanfattningar av tidigare seminarier inom RECAST (engelska)

Forskningsfinansiärer

På medarbetarwebben hittar du en sammanställning av forskningsfinansiärer samt vägledning för dig som söker externa medel

Extern forskningsfinansiering

Publikationer

Här samlas nyutkomna publikationer som i DiVA har kategoriserats under RECAST

Projekt

Högskolan driver flera projekt som rör hållbar utveckling ur olika perspektiv

Sök forskningsprojekt - Högskolan Dalarna (du.se)

Senast granskad:
Kontakt
Jörgen Elbe
Professor företagsekonomi
Prorektor
Kontakt
Anton Grenholm
Samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
Kommande RECAST-seminarier

18 april kl 13:00-15:00: SNS Beredskapskommission

Senast granskad: