Niklas Envall

Personlig presentation av Niklas Envall

Universitetslektor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Avdelningen för SRPH Institutionen för hälsa och välfärd

Legitimerad Barnmorska, Med. Dr inom Sexuell och Reproduktiv Hälsa

Affillieringar: Karolinska Institutet, Uppsala Universitet

Undervisning: Barnmorskeprogrammet och Global magister i SRPH

Forskning: Preventivmedel och rådgivning, abort, ADHD hos flickor och kvinnor, mental hälsa

Forskning

Publikationer