Anders Ohlsson

Personlig presentation av Anders Ohlsson

Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Bakgrund

Jag har arbetat som förskollärare sedan 1985 och haft roller som föreståndare/rektor/biträdande rektor samt utvecklingsledare. Sedan 2005 har jag inspirerat i utomnhuspedagogik och ledarskap och haft förmånen att skapa material för att stimulera barnens inlärning och utveckling utomhus.

Undervisning

Jag undervisar inom förskollärarprogrammet i första hand och något inlägg i grundskollärarutbildningen. Det jag förmedlar är kunskap om hållbar utveckling, utomhuspedagogik och ledarskap i form av föreläsningar och workshop inne och ute.

Forskning

Jag är doktorand i pedagogiskt arbete och del i projektet "Eco-certified Preschools and Children´s Learning för Sustainability" där vi undersöker barns medvetenhet om hållbar utveckling och hur undervisning för hållbar utveckling bedrivs av förskollärarna. Specifikt undersöker jag vad som påverkar val av undervisningsstrategier och vad som utmärker undervisningens praktik för att skapa en förståelse hos barnen för hållbar utveckling. Vilka riktlinjer ger läroplanen? Hur påverkar eko-certifiering och hur mycket styr olika lärmiljöer utomhus och inomhus den undervisning som sker?

Publikationer