Anders Ohlsson

Personlig presentation av Anders Ohlsson

Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1 Institutionen för lärarutbildning

Bakgrund

Jag har arbetat som förskollärare sedan 1985 och haft roller som föreståndare/rektor/biträdande rektor samt utvecklingsledare. Sedan 2005 har jag inspirerat i utomnhuspedagogik och ledarskap och haft förmånen att skapa material för att stimulera barnens inlärning och utveckling utomhus.

Undervisning

Jag undervisar inom förskollärarprogrammet i första hand och något inlägg i grundskollärarutbildningen. Det jag förmedlar är kunskap om hållbar utveckling, utomhuspedagogik och ledarskap i form av föreläsningar och workshop inne och ute.

Forskning

Jag är doktorand i pedagogiskt arbet och del i projektet "Eco-certified Preschools and Children´s Learning för Sustainability" där jag undersöker metoder för undervisning som används i praktiken för att skapa ett lärande om hållbarhet hos barnen. Vad står i läroplanen? Hur beskriver förskollärarna att de gör och hur ser det ut i praktiken är frågor jag söker svar på

Publikationer