Kompetensutveckling och stipendier

Läs mer om hur du som student och medarbetare kan utveckla din kompetens, genom kurser och med stöd av stipendier.

Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling

Varje år delar Högskolan Dalarna ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.

Läs mer om utmärkelsen här

GCUA 2030 - Global Challenges University Alliance

Genom detta nätverk erbjuds du som masterstudent, doktorand eller lärare möjlighet att vidareutveckla din kompetens och etablera internationella kontakter. Sammanslutningen består av universitet från hela världen med en gemensam vision om att bidra till hållbar och global utveckling, helt i linje med Agenda 2030.

Läs om kurser och aktiviteter inom GCUA på SLU:s webbplats

Intervju med Jörgen Elbe och Fatumo Osman, Högskolan Dalarnas representanter i GCUA

Kompetensutveckling för lärare

Högskolan Dalarna erbjuder sina lärare att gå kurs för att få en introduktion till lärande för hållbar utveckling. Välj mellan en kortare självstudiekurs eller en något längre schemalagd kurs.

Läs mer på sidan Kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling

 

 

Senast granskad:
Kontakt
Rådet för hållbar utveckling
Senast granskad: