Utbildning för hållbar utveckling

Alla studenter som tar en examen hos oss ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja hållbar utveckling och ta aktivt ansvar i yrkesliv och samhällsliv.

Ett av högskolans mål för hållbar utveckling tar sikte på våra utbildningar:

Övergripande mål 2021-2026

"I samtliga utbildningar som leder till examen ska frågor som behandlar olika aspekter av hållbar utveckling introduceras, diskuteras och problematiseras utifrån ämnesområde eller studentens kommande yrkesroll. Detta för att stärka studenternas förmåga att förstå och hantera komplexa problem och att reflektera över hur olika perspektiv, intressen och värderingar påverkar individers och samhällens prioriteringar."

Hur arbetar vi med hållbar utveckling i vår utbildning?

I många lärargrupper finns sedan lång tid ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna. För att nå det övergripande målet, som tar sikte på samtliga studenter som tar en examen, behöver alla utbildningar vara involverade. Nu tar Högskolan Dalarna fram ett metodstöd för lärare och programansvariga i arbetet med att göra detta möjligt.

Läs mer på sidan Hållbar utveckling i utbildning – metodstöd

Brädspel i undervisningen

Med hjälp av brädspel kan studenter närma sig hållbarhetsfrågorna på ett sätt som skapar engagemang och interaktion. Högskolan Dalarna har tillgång till klassuppsättningar av ett antal olika spel som är utvecklade för lärande för hållbar utveckling på högskolenivå.

Läs mer på sidan Brädspel i undervisningen

Kompetensutveckling för lärare

Högskolan Dalarna erbjuder sina lärare att gå kurs för att få en introduktion till lärande för hållbar utveckling. Välj mellan en kortare självstudiekurs eller en något längre schemalagd kurs.

Läs mer på sidan Kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling

Bästa examensarbete

Varje år delar Högskolan Dalarna ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling utser vem som får utmärkelsen.

Läs mer och ansök om resebidraget

UKÄ:s granskning av hållbar utveckling

Under 2017 genomförde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en utvärdering av lärosätenas arbete med att främja en hållbar utveckling.

Läs mer på sidan UKÄ granskar hållbar utveckling

 

Senast granskad:
Kontakt
Rådet för hållbar utveckling
Senast granskad: