Miljö och klimat

Högskolan Dalarna har en betydelsefull roll i arbetet för en bättre miljö och för att motverka klimatförändringarna. Vi kan bidra genom vår forskning, undervisning och samverkan, men vi behöver också bidra genom att minska påverkan från vår egen verksamhet.

Miljöledningssystemet 

Att arbeta i ett miljöledningssystem innebär att arbeta systematiskt med planering, åtgärder och uppföljning för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. På denna sida kan du ta del av vår miljöpolicy, miljöutredning, årliga miljöledningsrapporter samt information om våra återkommande miljörevisioner.

Läs mer på sidan Miljöledningssystemet

Lärosäten i samverkan för klimatet

Högskolan Dalarna har tillsammans med ett stort antal svenska lärosäten skrivit under klimatramverket, med ambitionen att högskolesektorn ska bidra till klimatomställningen i linje med nationella och internationella åtaganden.

Läs mer på sidan Lärosäten i samverkan för klimatet

Mål för hållbar utveckling

Högskolan Dalarna har antagit åtta mål för hållbar utveckling. Tre är dem inriktade mot verksamhetens miljöpåverkan: Möten och resor, Energi och byggnader samt Cirkulära resursflöden. Läs mer om vart och ett av områdena nedan eller ta del av hållbarhetsmålen i sin helhet på sidan Mål för hållbar utveckling.

Möten och resor

Högskolan Dalarna har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från tjänsteresor med 6 procent årligen. Hur kommer vi att klara det? Mycket beror på hur vi lyckas ta tillvara de erfarenheter som pandemin fört med sig med fler digitala möten och nya arbetssätt.

Läs mer på sidan Möten och resor

Byggnader och energi

Våra byggnader påverkar miljön genom bland annat utsläpp av växthusgaser och användning av naturresurser. Högskolan Dalarna hyr lokaler från flera olika fastighetsägare och tillsammans med dem vill vi arbeta för minskad miljöpåverkan.

Läs mer på sidan Byggnader och energi

Cirkulära resursflöden

För att minska miljöpåverkan från varor och tjänster kan Högskolan Dalarna bland annat ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och öka graden av återanvändning och återvinning.

Läs mer på sidan Cirkulära resursflöden

 

Senast granskad:
Kontakt
Samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
Senast granskad: