Ett hållbart uppträdande

Högskolan Dalarnas tidigare miljö- och hållbarhetsmål, för åren 2016-2020, gjordes kända på ett kreativt sätt - med en kort musikalfilm!

Kontakt
Samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor
Senast granskad: