Utbildningsprogram HFRIG

Filmproduktion för reklam och information – kandidatprogram

Vill du skapa film som är anpassad efter dagens mediesamhälle? I utbildningen lär du dig att med hjälp av film skapa lättillgänglig information och reklam för en rad olika digitala kanaler. I framtiden kan du exempelvis arbeta som redigerare, filmproducent eller fotograf.
180 högskolepoäng Grundnivå

Modern teknik och sociala medier som Facebook och Instagram har skapat nya visningsfönster, nya konsumtionsmönster och en ny marknad för reklam- och informationsfilmer. Filmproduktion för reklam och information är en utbildning som fokuserar på att med hjälp av film skapa lättillgänglig information anpassad för dagens konsumenter och plattformarna de använder. Det här är utbildningen för dig som vill vara med och skapa framtidens audiovisuella informationsspridning i ett transmedialt landskap.

Mediehuset i Falun är en unik byggnad rustad med ljudstudio, TV-studio, radiostudio, ljudlab, redigeringsrum och egen biograf. Där bedriver vi en utbildningsverksamhet som sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt arbete inom områden som grafisk design, bild- och ljudproduktion.

I utbildningen får du möjlighet att arbeta med professionella produktionsverktyg såsom ARRI Alexa, Sony FS7, Avid Media Composer, Adobe Premiere, After Effects, Adobe Illustrator, DaVinci Resolve, Cinema 4D etcetera. Med denna erfarenhet och kunskap i ryggen erbjuds du som student i slutet av utbildningen att ytterligare utveckla och praktisera det du brinner för under en 10 veckor lång praktik.

Studenter berättar

Studenten Alexander ler

”Jag älskar allt det lugna och gröna som Dalarna erbjuder.”

Alexander Appo hämtade inspiration från en kreatör på Youtube och började läsa filmproduktion för reklam och information vid Högskolan Dalarna. Det visade sig vara ett klockrent val tack vare Dalarnas lugn och natursköna omgivningar. 

Läs hela reportaget med Alexander

Träffa våra studenter

Utbildningens innehåll

Kameran, mikrofonen och redigeringen är dina viktigaste verktyg. Regi-, scenografi-, foto- och ljudövningar varvas med efterbearbetning såsom filmklippning och färgkorrigering. Du studerar perceptions- och kommunikationsteorier. Stor vikt läggs också vid producentens roll och produktionsekonomi.

År 1

Det cinematiska språket: Mise-en-scène, 15 hp
Den korta filmens berättarstruktur, 7,5 hp
Tillämpad filmdesign 1, 7,5 hp
Tillämpad filmdesign 2, 7,5 hp
Ljudinspelning och ljudläggning inom filmdesign, 7,5 hp
Ljussättning och färgkorrigering i efterbearbetning inom filmdesign, 7,5 hp
Människan och den rörliga bilden, 7,5 hp

År 2

Projektplanering och användarperspektiv, 15 hp.
Informationsfilmsproduktion, 15 hp
Audiovisuell information och etik, 15 hp
Reklamfilmsproduktion, 15 hp

ÅR 3

Bildproduktion: Teori och metod, 7,5 hp
Kvalificerad filmdesign i transmedia, 7,5 hp
Exponeringsprojekt i Bildproduktion, 15 hp
Kandidatexamensarbete i Bildproduktion, 15 hp
Arbetsplatsförlagd bildproduktion, 15 hp

Kontakt med arbetslivet

Vi jobbar i skarpt läge med olika samproduktionspartners, till exempel har vi jobbat med Svenska Ishockeyförbundet, Svenska skidförbundet, Arctic Paper, Vitamin Well, Socialstyrelsen, Coompanion, Falu Kommun, Visit Dalarna, 2047 Science Center, UNF, Hands Up Luke, RFSL Dalarna, Playground Squad, Tjejjouren Dalia, Tobiasregistret, Hermine Hold, Kvinnojouren Borlänge, United Power, Musikcenter Borlänge, Dalecarlia Hotel & Spa, Logforce med flera.

Utbildningen avslutas med en 10 veckors branschförlagd placering på ett medieföretag. Här har du som student möjlighet att utveckla och praktisera det du brinner för inom ämnet samtidigt som du får erfarenhet och kontakter som i många fall leder till arbete.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

När du har avslutat Filmproduktion för reklam och information efter tre år så kan du jobba som fotograf, redigerare, producent, digital multikonstnär eller varför inte reklamfilmsregissör. Du jobbar på reklambyråer, produktionsbolag, företag och organisationer med egna medieavdelningar eller som medieentreprenör med enskild firma. Du producerar, ofta i projektform, korta reklam och informationsfilmer för webben och sociala medier för många olika kunder med många olika behov.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden är god, om än i ständig förändring där projektbaserade jobb är vanligast. En förändring som är positiv är att fler och fler kunder företag och organisationer prioriterar korta filmer istället för annan, statisk, gammelmedia i information, marknadsföringskampanjer och product shots på webben.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Bildproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder Högskolan Dalarna Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Therese Herkules