Personlig presentation av Henrik Stub

Universitetsadjunkt ljud och musikproduktion
Ljud- och musikproduktion Institutionen för kultur och samhälle