Therese Herkules

Personlig presentation av Therese Herkules

Universitetsadjunkt bildproduktion
Bildproduktion Institutionen för kultur och samhälle
Avdelningschef
Avdelningen för medier Institutionen för kultur och samhälle