Anmälan och antagning

Läs om anmälningsprocessen och hur det går till att söka en utbildning, anmäla sig, och bli antagen samt information om terminstider och andra viktiga datum.

Välj en utbildning

Inom vilka områden vill du utbilda dig? Vad brinner du för? Hur vill du att din framtida karriär ska se ut? Hos oss hittar du en rad olika utbildningar och kurser att välja bland. Se våra utbildningar. Om du behöver hjälp med att hitta eller välja utbildning får du det genom vår studie- och karriärvägledning.

För frågor om din anmälan kontakta Antagningsservice

För frågor om reservplatser och registrering på Högskolan Dalarna, kontakta en studieadministratör som nås på telefon 023-77 88 88 eller via support@du.se.

Sen anmälan

antagning.se ser du vilka utbildningar som fortfarande är öppna för anmälan efter att ansökningstiden har passerat. Finns det en "Välj"-knapp på kursen eller programmet är det möjligt att göra en sen anmälan. Det betyder inte automatiskt att det finns lediga platser. Till många utbildningar sker reservantagning, det innebär att en sen anmälan blir en reservplacering. Först när en ledig plats uppstår blir reserver antagna i turordning utifrån resultatet i urvalsprocessen.

Sena anmälningar hanteras i den ordning de inkommit. Du får besked via antagning.se när vi hanterat din sena anmälan. Observera att besked gällande sen anmälan kan komma mycket sent, i vissa fall efter att kursen redan har startat.

Antagning till senare del av program

Antagning till senare del av program hos Högskolan Dalarna sker via antagning.se.
Du hittar mer information på sidan Antagning till senare del av program.

Anstånd - skjuta upp studiestarten

Högskolan får besluta om anstånd med studiestart om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska, eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt för ledighet för fortbildning.

Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.

Förutsättningen är att utbildningens behörighetskrav är oförändrade och att utbildningen ges.

Blankett "Ansökan om anstånd med studiestart"

Viktiga datum

Se Terminstider och viktiga datum för att se vilka datum före och under antagningsperioden du behöver hålla reda på.

Senast granskad: