Anmälan och antagning

Läs om anmälningsprocessen och hur det går till att söka en utbildning, anmäla sig, och bli antagen samt information om terminstider och andra viktiga datum.

Välj en utbildning

Inom vilka områden vill du utbilda dig? Vad brinner du för? Hur vill du att din framtida karriär ska se ut? Hos oss hittar du en rad olika utbildningar och kurser att välja bland. Se våra utbildningar. Om du behöver hjälp med att hitta eller välja utbildning får du det genom vår studie- och karriärvägledning.

För frågor om din anmälan kontakta Antagningsservice

För frågor om reservplatser och registrering på Högskolan Dalarna, kontakta studieadministratören för respektive utbildning som nås på telefon 023-77 88 88 eller via support@du.se.

Grundläggande behörighet och särskild behörighet

För utbildning på grundnivå delas behörigheterna in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta. Den särskilda behörigheten för kurser och program som vänder sig till nybörjare anges i områdesbehörigheter.

Det finns även kurser och program på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare. Då kan de särskilda behörighetskraven bestå av en eller flera högskolekurser, eller andra krav för utbildningen. På samma sätt har utbildning på avancerad nivå en grundläggande behörighet som i de flesta fall består av en avslutad examen på högskolenivå, och särskild behörighet på motsvarande sätt som ovan.

Mer information i Antagningsordning och antagning.se.

Högskoleverket beslutar vilka områdesbehörigheter som ska finnas och vilken som ska gälla för respektive program som leder till en yrkesexamen. Till övriga utbildningar beslutar varje lärosäte vilken områdesbehörighet som ska gälla.

Inom parantes visar nya områdesbehörigheter GY11/Vux12

Områdesbehörighet 1 (A1)
Historia A (Hi 1b eller 1a1+1a2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 2 (A2)
Aktuellt språk Steg 3 (Moderna språk steg 3), Engelska B (En 6)

Områdesbehörighet 3 (A3)
Matematik C (3b eller 3c), Naturkunskap B (Na 2), Samhällskunskap A (1b eller 1a1+1a2), Biologi A + Kemi A + Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B

Områdesbehörighet 4 (A4)
Engelska B (En 6), Matematik C (Ma 3b eller 3c), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 5 (A5)
Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 6 (A6)
Engelska B (En 6), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 6a (A6a)
Engelska B (En 6), Naturkunskap A (Na 1b eller 1a1+1a2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 6b (A6b)
Engelska B (En 6), Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Naturkunskap A (Na 1b eller 1a1+1a2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 6c (A6c)
Engelska B (En 6), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)

Områdesbehörighet 7 (A7)
Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Fysik A (Fy 1b1 eller 1a)

Områdesbehörighet 8 (A8)
Fysik B (Fy 2), Kemi A (Ke 1), Matematik D (Ma 3c)

Områdesbehörighet 9 (A9)
Fysik B (Fy 2), Kemi A (Ke 1), Matematik E (Ma 4)

Områdesbehörighet 10 (A10)
Biologi A (Bi 1), Fysik B (Fy 2), Kemi B (Ke 2), Matematik E (Ma 4)

Områdesbehörighet 11 (A11)
Biologi B (Bi 2), Fysik A (Fy 1a eller 1b1+1b2), Kemi B (Ke 2), Matematik D (Ma 4)

Områdesbehörighet 12 (A12)
Biologi B (Bi 2), Fysik A (Fy 1a eller 1b1+1b2), Kemi B (Ke 2), Matematik C (Ma 3b eller 3c)

Områdesbehörighet 13 (A13)
Biologi B (Bi 2), Fysik B (Fy 2), Kemi B (Ke 2), Matematik D (Ma 4)

Områdesbehörighet 14 (A11)
Biologi B (Bi 2), Fysik A (Fy 1a eller 1b1+1b2), Kemi B (Ke 2), Matematik D (Ma 4)

Områdesbehörighet 15 (A14)
Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Naturkunskap B (Na 2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2) Biologi A, Kemi A, Fysik A, motsvarar Naturkunskap A+B

Områdesbehörighet 16 (A14)
Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Naturkunskap B (Na 2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2) Biologi A, Kemi A, Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B)

Områdesbehörighet 17 (A15)
Idrott och Hälsa A (Id 1), Matematik B (Ma 2a eller 2b eller 2c), Naturkunskap B (Na 2), Samhällskunskap A (Sa 1b eller 1a1+1a2)Biologi+ A Kemi+ A Fysik A motsvarar Naturkunskap A+B

Motsvarande kunskaper

Antagningen bedömer utifrån uppställda behörighetskrav. Det görs alltid en prövning om du har motsvarande kunskaper. Om du anser att du har meriter som motsvarar behörighetskravet men som har en annan benämning, kan du behöva uppmärksamma oss på detta. Det gör du genom att mejla oss på antagningen@du.se eller ladda upp ett personligt brev på dina sidor på www.antagning.se där du beskriver vilka meriter som du anser är motsvarande kunskaper.

Om du har skickat in/laddat upp meriter sedan tidigare har vi kvar dem i vårt system. Om de inte är inregistrerade under dina "meriter" på www.antagning.se kan det vara bra om du uppmärksammar oss om det på samma sätt som beskrivs ovan.

Reell kompetens

Vad är det vi tittar på?

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs för att bli antagen till en eller flera utbildningar, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för behörighet till högskolestudier. Reell kompetens är din samlade kompetens, oberoende av hur du skaffat den eller om du har formella bevis på den.

Hur går jag tillväga?

Reell kompetens betyder inte att man får något undantag från behörighetskraven. Valideringen innebär istället att Högskolan Dalarna skall avgöra om du tack vare din samlade kompetens kan tillgodogöra dig just den utbildningen, trots att du inte har de formella betyg som krävs. Därför måste du förse antagningsenheten med underlag för validering.

1. Skicka tillsammans med anmälan ett personligt brev, där du utförligt besvarar följande frågor:

- Vilka speciella kunskaper anser du dig ha? Beskriv detta noggrant.
- Hur har du skaffat dig dessa kunskaper?
- På vilket sätt anser du, att dessa kunskaper gör det möjligt för dig att klara av den utbildning du söker?

2. Du måste styrka dina uppgifter så långt det är möjligt med intyg, betyg och/eller skriftliga bedömningar från personer som känner dig väl, t.ex. arbetsgivare eller liknande. För att visa på din samlade kompetens behöver du uppvisa dokument som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv, utlandsvistelser eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor.

Läs mer om reell kompetens på antagning.se

Information om hur du ansöker hittar du på antagning.se 

Vad händer sedan?

Högskolan Dalarna gör en bedömning av de handlingar du skickat in och beslutar om du kan anses kunna tillgodogöra dig den utbildningen med din reella kompetens. Resultatet får du reda på senast när du får ditt antagningsbesked.

Sen anmälan

antagning.se ser du vilka utbildningar som fortfarande är öppna för anmälan efter att ansökningstiden har passerat. Finns det en "Välj"-knapp på kursen eller programmet är det möjligt att göra en sen anmälan. Det betyder inte automatiskt att det finns lediga platser. Till många utbildningar sker reservantagning, det innebär att en sen anmälan blir en reservplacering. Först när en ledig plats uppstår blir reserver antagna i turordning utifrån resultatet i urvalsprocessen.

Sena anmälningar hanteras i den ordning de inkommit. Du får besked via antagning.se när vi hanterat din sena anmälan. Observera att besked gällande sen anmälan kan komma mycket sent, i vissa fall efter att kursen redan har startat.

Antagning till senare del av program

Antagning till senare del av program hos Högskolan Dalarna sker via antagning.se.
Du hittar mer information på sidan Antagning till senare del av program.

Anstånd - skjuta upp studiestarten

Högskolan får besluta om anstånd med studiestart om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska, eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt för ledighet för fortbildning.

Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.

Förutsättningen är att utbildningens behörighetskrav är oförändrade och att utbildningen ges.

Blankett "Ansökan om anstånd med studiestart" (pdf)

För mer information, se Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna (pdf)

Viktiga datum

Se Terminstider och viktiga datum för att se vilka datum före och under antagningsperioden du behöver hålla reda på.

 

Senast granskad: